🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ervin
következő 🡲

Ervin Gábor (Bp., 1912. jan. 24.-Bp., 1944. dec. 3. v. 6. ?): pap, hittanár. - Konvertita családból származott, anyja, Brust Ilona révén Heinrich Heine rokona. A teol-t a KPI növ-eként Bpen végezte, 1934. VI. 24: szent. pappá. Budaörsön káplán. 1936/44: a bpi →Salvator Intézet keresk. leányközépisk. és tanítóképző, 1943: a →Patrona Hungariae Leánygimnázium hittanára, 1944: a →Magyar Szent Kereszt Egyesület titkára. - 1944. III. 19. u. fölvarrta reverendájára a sárga csillagot, hogy szolidaritást vállaljon édesanyjával, testvéreivel és a m. zsidósággal (a csillag viselése a zsidó származású lelkészek számára nem volt kötelező).  Az utcán fegyveres őrizettel kísért zsidók csoportját látva elítélő megjegyzéseket tett, ezért a rendőrség őrizetbe vitte. Fölajánlották neki, hogy 2 fivérét nagy összegért és aranyért Svájcba menekítik. A pénzt ~ előteremtette, de testvéreit a Gestapo a határon elfogta és a helyszínen megölte. ~ Maros u. 44. sz. alatti lakásán erdélyi menekülteket és levente-köteles fiatalokat rejtegetett. Fölfedezték és valamennyiüket elhurcolták. A később szabadon bocsátott Edit nevű cselédlányuk szemtanúja volt, hogy a Kapás u. nyilas székházban ~t és édesanyját megkorbácsolták; ők közben hangosan imádkozták a Miatyánkot. Később mindkettőjüket a Dunába lőtték. - M: A lelkivezetésről. Írta Pierre de Bérulle. Ford. Bp., 1937. - A megkezdett örök élet. A keresztény lelkiség alapelvei. Írta Garrigou-Lagrange. Ford. Uo., 1938. - Az erkölcsi jó metafizikai gyökere. Uo., 1938. - Szempontok a nem-keresztény misztikusok méltatásához. Uo., 1938. - Az érték jelentése. Uo., 1939. - Veni Sancte. Te Deum laudamus! Rövid szentbeszédek. Uo., 1940. - „Mutasd meg az Atyát!” Lelkigyakorlatos gondolatok. Uo., 1940. - Gondolatok a művészet etikájához. Uo., 1941. - Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak. Uo., 1941. - Kultúra és emberiség. Uo., 1943. - A tökéletesség felé! Vác, 1943. - Ergebnisse und Zielsetzungen der ung. Geschichtsphilosophie. Uo., 1943. - A műalkotás mint jel. Bp., 1944. H.V.K.

Schem. Strig. 1945: 309. - Új Szó 1945. IV. 4: 2. (Vasziljev, K.: Német-világ Mo-on) - Herczog János írásos közlése. Lindenberg, 1980. II. 2. - Belon Gellért írásos közlése. Jánoshalma, 1980. XII. 5. - Vanyek Gizella írásos följegyzései. Bp., 1981. - Hanák Tibor: ~ emlékére. (Menora, USA, 1984. X. 26.) - Gulyás VII:775. - Hetényi Varga I:66.