🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ernyey
következő 🡲

Ernyey József (Felsővesztény, Nyitra vm., 1869. szept. 21.-Bp., 1945. okt. 1.): múzeumi főigazgató. - A piar. gimn. 6 o-át 1889: Nyitrán végezte, Hajdúszoboszlón és Kapuvárott 1889-92: gyógyszerészgyakornok, 1892: Kolozsvárt s-vizsgát tett. Ógyallán, Lőcsén, Körmöcbányán, Pozsonyban gyógyszerész, Bp-re kerülvén a Hazánk s a Vasárnapi Újs. cikkírója, 4 féléven át az állatorvosi főisk., 3 féléven át 1897-98: a tudegy. rk. hallg-ja. 1903. IX. 1: napidíjas gyakornok lett a M. Nemz. Múz. népr. o-án, ahol 1910: fizetéstelen, 1918. VII. 13: fizetéses s-őr, 1919. II. 15: őr, 1923. II. 8: kvtáros, ekkor áthelyezték az OSZK-ba. 1929. XII. 19: az éremtár mb. ig-ja, 1934: az Orsz. Termtud. Múz. ig-ja, 1935. VI. 28-1937. VIII. 1: nyugdíjazásáig főig-ja. 1922(?)-től a cseh nyelv mb. előadója az egy. közgazd. karon. - M: A M. Nemz. Múz. Népr. O-ának kézikvtára. Betűrendes címjegyzék. 3, 4. pótlás. Szakács Péterrel. Bp., 1904. - A m. Sztkorona orsz-ainak ter-én érvényben volt gyógyszerkv-ek hiv. gyógyszereinek jegyzéke 1774-1904. Uo., 1905. - A busójárás és más farsangi játékok. Bp., 1907. - M. gyógyszerkv. (Névtelen lat. ford.) 3. kiad. Uo., 1909. (4. kiad. 1934) - Határszó kulcs a m. flóra ter-én működő ama botanikusok felismerésére, akik az „Album Kleinianum”-ban ábrázoltattak. Uo., 1912. (Kőnyomat) - A Majthényiak és a Felvidék. Tört. és geneal. tanulm. Szerémi (Odescalchi Artúrral) 1. köt. Uo., 1912. - A pozsonyi botanikuskert katalógusa 1651-ből. Uo., 1916. (Klny. Botanikai Közlem.) - Oroszlánkő vára és ura. Uo., 1918. (Klny. Fejérpataky emlékkv.) - A visegrádi vár. Lux Kálmánnal. Uo., 1923. - Tótnyelvű krónikás énekek és kuruc dalok. Uo., 1923. (Klny. Ethnogr.) - Morvao. m. urai. Uo., 1926. (Klny. Turul) - Régi cseh telepítések hazánkban. Szeged, 1926. - A gyógyszerészi múz-ok ügye. Pápa, 1928. (Klny. M. Gyógyszerésztud. Társ. Értes.) - Kísérletek a körmöcbányai pénzverő áthelyezésére 1524-1640. Bp., 1928. (Klny. Numizmatikai Közl.) - Benkó József termtud. hagyatéka. Pécs, 1932. (Klny. Botanikai Közlem.) - A felsőmo-i bányavárosok ném. népi színjátékai. 1. köt. Kurzweil Gézával. 1-2. r. Bp., 1932-38. - Szerzetesr-jeink gyógyszertárai. Pápa, 1932. - Az anyarozs tört-éből. Bp., 1934. (Klny. M. Orvosok és term-vizsgálók LXI. vándorgyűl. munk.) - A gyógyszerkv-ek és az új m. gyógyszerkv. latinsága. Pápa, 1934. - Clusius és Báthory István. Pécs, 1935. (Klny. Botanikai Közlem.) - A Pázmány Péter Tudegy. első gyógyszerészei. Pápa, 1935. - Bilder aus der Geschichte der niederungarischen Bergstädte. Karsai Gézával. Bp., 1938. - Egy ném. gyógyszerész Budán Mátyás és II. Ulászló idején. Pápa, 1940. - Kb. 80 köt. kz-a az OSZK, a Termtud. Múz. és a Népr. Múz. kzt-ában. A Gyógyszerészi Hetilap és a Gyógyszerészi Értesítő állandó munk., utóbbi s-szerk-je. - Betűjele: E. J. 88

Ker. m. közél. alm. I:241. (*Bp., 1871! és más téves adatokkal!) - M. közalkalm. alm. 1941:47. (téves adatokkal) - Gyógyszerésztud. Ért. 1948:66. (Halmai János: Emlékezés E. J-ről) - MÉL I:444. (téves adatokkal) - Gyógyszerészettört. Diárium 1974. XII:59. (Hegedűs Lajos: E. J.); 1975. IX:75. (Hegedűs Lajos: E. J. halálának 30 é. évford-jára) - Gyógyszerészet 1987:12. sz. (Hegedűs Lajos: E. J.)

Ernyey Lajos (Hrussó, Gömör vm., 1854. aug. 25.-Modor, 1936. dec. 3.): plébános. - A gimn-ot Besztercebányán és Esztergomban, a teol-t itt és Bpen végezte. 1877. IX. 21: pappá szent. Esztergomban kp. és a tanítóképző tanára. 1880: Nagyszombatban főgimn. tanár, 1883: Nagysenkőc, 1889: Modor plnosa. 1908: esp. és monostori apát. 1882-83: Komlóssy Ferenccel és Zelliger Józseffel szerk. a Népnevelőt, melybe cikkeket is írt.  **

Szinnyei II:1427. - Zelliger 1893:109. - Schem. Strig. 1917:313. (*Magasmajtény) - Gömör vm. 1903:379. - Schem. Tyr. 1933:264. - Gulyás VII:730..