🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ergely
következő 🡲

Ergely Ferenc, Ergelics, Erghelius; eredetileg Hasszanovics Péter (1554 k.-Zágráb, 1637. ápr. 13.): megyéspüspök. - Anyja török volt. 1596-1628: zágrábi nagyprép., 1604. XI. 21-1608: boszniai cpp. 1607. I. 22: p. megerősítésért folyamodott, amit a VI. 30: tartott konzisztóriumban meg is kapott. 1608: pécsi cpp. lett, de áthelyezték, 1608. XII. 1-1628: veszprémi mpp., zágrábi knk-ságát megtartva. Veszprémben soha nem járt, de fő törekvése az egyhm. jogainak védelme; a tizedek megszerzéséért számos pert indított. A papi utánpótlás biztosítására 1625: a nagyszombati jezsuitáknál 2 veszprémegyhm. papneveldére 2500 Ft-ot adományozott. 1613. III. 25: Pozsonyban ~ koronázta meg a Forgách Ferenc bíb-érs. által fölkent Annát, II. Mátyás feleségét; 1622. VII. 26: Gonzaga Elenonórát, II. Ferdinánd feleségét. 1628. VII. 11: zágrábi mpp., ahonnan továbbra is gondoskodott a veszprémegyhm. papneveldéről. - Utóda a boszniai c-en 1608: Telegdi János, a pécsin 1608: Domitrovics Péter, Veszprémben 1628: Sennyey István, Zágrábban 1637: Vinkovich Benedek. T.E.

Haas 1845:287. (46.) (s.v. Ergelius) - Mendlik 1864:50. (61.) (s.v. Ergelius; 1608: veszprémi pp.) - Kerékgyártó 1875:453. - Fraknói 1895:330. (s.v. Ergelics) - Hodinka 1898:94. - Kollányi 1900:148. - Lukcsics 1907:15. (62.) - Schem. Vesp. 1916:XIX. (62.) (s.v. Ergelics); 1975:28. - Galla 1940:203. - Schem. Qu. 1943:7. (48.) - Kolarić 1995:307. (s.v. Ergelski, arck., címer)