🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdey
következő 🡲

Erdey Ferenc, tinódi (Módos, Torontál vm., 1895. máj. 13.-Bp., 1966. dec. 31.): pap, filozófus, eszperantista. - A gimn-ot Újvidéken s mint papnöv. Kalocsán végezte. 1913-19: a svájci Fribourg-ban fil-t és teol-t tanult, drált és 1918. VII. 14: kalocsai egyhm-s pappá szent. A fribourg-i Szt János-pléb. s-lelkészeként főleg munkásokkal foglalkozott. 1920. V: a svájci gyermeknyaraltatási akció megbízásából az ott nyaraló m. gyermekek lelki gondozója; VII: az első csoporttal visszatért Mo-ra. 1920. IX-1921. III: kp. Jánoshalmán, majd sztszéki jegyző, érs. szertartó Kalocsán, 1923-25: uo. az érs. hittud. főisk-n a fil. tanára, 1926-39: az általa újjászervezett érs. tanítók háza ig-ja, tanítóképzői és polg. isk. hittanár. 1931: mtanár, 1935: c. ny. rk. tanár a bpi egy-en. 1939: a KPI spirituálisa. 1946. XI: egy. int. tanár, 1953: a Hittud. Akad. fil. tanszékének tanára. - 1929: a SZIA I. szako. tagja. Az →Eszperantó Világszövetség 1935-38: kalocsai, 1940-50: bpi megbízottja. 1938: megszervezte az 1. Eucharisztikus Eszperantó Világtalálkozót. 1940-44: az Orsz. M. Kat. Eszperantó Egyes. elnöke. 1947-49: a Magyar Országos Eszperantó Egyesület társelnöke. - Cikkei: Jézus szt gyermeksége művének évkv-e (Esztergom, 1912), kalocsai Stefaneum (1912), Jézusom Örömöm (1921), Az Absztinens Pap (1914, 16), Az Alkoholizmus Ellen (1914), Mária Kert (1914, 22), Jungbrunnen (1917), Kalocsai Néplap (1917, 21-), Egyh. Lpk. (1921), Jézus Szt Szívének Hírnöke (1913-15, 21, 24-25), Jánoshalmi Újs. (1921), Zalam. Újs. (1921), M. Tavasz (1922), Terciárius Közl. (1923), Religio (1929), Az anyag és az élet bölcselete (Bp., 1937), Kat. írók új m. kalauza (uo., 1940). - M: D. Problem d. Liebe. (dissz.) Kalocsa, 1922. - A cserkészped. alapelve Aquinói Szt Tamás elméletének világánál. Uo., 1924. - Árva Verka. Színmű. Uo., 1925. - Gazdag szegénység. Színmű 4 fv. Uo., 1925. - Karácsonyi aranyszívek. Színmű. Uo., 1925. - Új utak erkölcstanításunk rendszerében. Uo., 1926. - Kant valláserkölcsi világnézete. Bp., 1929. (Szt István kv-ek 68.) - Egy fejezet a kk. sportetika tört-éből. A sport kérdése Aquinói Szt Tamásnál. Bp., 1930. - A 13. sz. bölcseletének válsága és Aquinói Szt Tamás. Uo., 1930. - Szellemi kultúrélet a 13. sz: és Szt Tamás. Kalocsa, 1930. - Ancilla Domini. Sztbeszédek. 1-7. köt. Uo., 1933-37. (1. Magvetés. A Miasszonyunk leányainak szerzetesi életeszményéről. 1933; 2. Magvető. Az alapító atya, Fourier Szt Péter szelleméről. 1933; 3. Szántás-vetés. Fourier Szt Péter pedagógiájáról. 1934; 4. Jó mag. A szerz. erényekről. 1935; 5. Jó föld. Az alapító anya, Le Clerc Alexia szelleméről. 1936; 6. Kalászok. A Miasszonyunk leányainak igazi szelleméről. 1937; 7. Mindennapi kenyér. A szerz. életről. 1937) - Logica cum introductione in philosophiam. Uo., 1934. (Synopsis philosophiae scholasticae 1.) - Ethica, seu philosophia moralis. Uo., 1936. (uaz 7.) - Critica seu philosophia cognitionis certae. Eszperantó összefoglalóval. Torino-Bp., 1938. (uaz 6.) - Új utak erkölcsi tanításunk rendszerében. Bp., 1938. - Unua Eŭkaristia Esperanto Mondkuveno en Budapest. 1938. (Szerk.) Bp., 1938. - Sacerdotium aeternum. Lelkigyakorlatos elmélkedések a bpi közp. szem-ban 1939-40-ben. Uo., 1940. - Engeszteljünk. Önfelajánlás. Uo., 1942. - A lélek magányában. Uo., 1942. - Elmélkedések kv-e Istennek élő lelkek számára. 1-2. köt. Uo., 1942. - Engeszteljük Jézus Szívét. Rákospalota, 1942. (Lelkiélet kis kv-ei 41.) - Engeszteljünk sztségben. Bp., 1943. - Engesztelő szentóra. Uo., 1943. - A fatimai csoda. Uo., 1943. (Lelkiélet kis kv-ei 46.) - Az életszentség tudománya. Uo., 1943. - Praedixi vobis! Uo., 1943. (Lelkiélet kis kv-ei 47.) - Engesztelő sztmise áldozat. Rákospalota, 1943. (uaz 48.) - A Fatimai Madonna üzenete. Lelkigyakorlatos elmélkedések engesztelő lelkeknek. 1-2. r. Uo., 1943. (Lelki kultúra kv-ei 20-21.) - A világ kirnője. Uo., 1944. (uaz 23.) - A bölcselet válsága a kk-ban. Uo., 1944. - Engesztelés. Rákospalota, 1944. (Lelkiélet kis kv-ei 53.) - Engeszteljünk keresztviseléssel. Uo., 1944. (uaz 56.) - Engeszteljük Mária szívét. Uo., 1944. (uaz 57.) - Engeszteljünk, míg idő adatik! Uo., 1944. - Engeszteljünk rózsafüzérrel! Bp., 1944. - Az engesztelés kézikv-e. Uo., 1945. - Az engesztelés sztje. Elmélkedések mo-i engesztelő Szt Margitról. Uo., 1946. - Engesztelő égi anyánk, Mária. Uo., 1946. - Apostolok isk-ja. Elmélkedések. 1-2. köt. Bp., 1947. - Aszkétika és misztika. Uo., 1952. - Enciklopedia Teologica. 1-2. köt. Bp., 1953. - A 7 köt-re tervezett Synopsis Philosophiae Scholasticae-ből az 1. és 7. Bpen, a 6. Torinóban jelent meg (é. n.). - Álnevei: Kujáni Ferenc, Dr. Tinódi (Kalocsai Néplap); Tinódi E. Ferenc (Egyh. Lpk.). 88-R.Á.

SZIA tagajánl. Bp., 1929. - Schem. Col. Kalocsa, 1942. - MÉL I:437. - Szőts Vilmos: Impresiones graficas sobre la rebelion hungara. 1956. - Hungary in its fight for freedom. Presentation Francisco E. Erdey. Mexico, 1966. - Gulyás VII:588. 88


Erdey Dezső, Erdei (Istvánfölde, Torontál vm., 1902. aug. 22.–Bp., 1957. máj. 25.): szobrász, éremművész. – 1921–24: a Képzőműv. Főisk-n Radnai Bélánál, majd Szentgyörgyi Istvánnál tanult. 1926: Benkő Kálmán-, 1927: Ráth György-, 1928: Rothermere-díjas. 1928–30: római ösztöndíjas. Sikeres plasztikája a Konthy-síremlék (Nyíregyháza, 1929). Jelentős egyh. tárgyú köztéri alkotása: Szt Imre szobra (Veszprém, 1940), Szentháromság-oszlop (Bp., Szervita tér, 1941); épületplasztikája: Szt Benedek (Pannonhalma, 1943). I. vh. hősi emlékek: Bicske és Baracska (1920 u.), Kenderes (1941). Köztéri művei Székesfehérváron: Varkocs György (1934), Maulbertsch-kút (1934); Bp-en: Vízhordó fiú (1928), Csokonai Vitéz Mihály-mellszobor (1953), Balassi-emléktábla (1954), Staféta-futók (1958), Liszt Ferenc-mellszobor (1960). 1948–53: a Szépműv. Múz. restaurátora. 1961: a bpi Ernst Múz-ban, 1963: Székesfehérváron volt emlékkiállítása. A M. Nemz. Galériában több műve található. Pr.L.

M. Műv. 1931/4. (Gerevich Tibor: Római m. művészek) – Szépművészet 1941/8. (Jajczay János: Három magyar hősi emlék) – P. Szűcs 1987. – Rajna György: Bp. köztéri szobrainak katalógusa. Bp., 1989. – Magony Imre: Székesfehérvár szobrai. Székesfehérvár, 1995. – KMML I:545.