Magyar Katolikus Lexikon > E > Erdélyi Katolikus Nőszövetség


Erdélyi Katolikus Nőszövetség, 1926-1942 u.: a →Szociális Testvérek Társasága vezetése alatt álló, 1926: Aradon alapított szerv az erdélyi katolikus nőmozgalom irányítására. - Szociális szakosztálya a Kat. Női Misszió helyi szerveit, a művelődési és jótékony női egyes-eket fogta össze, s főleg a módosabb réteg assz-ait ébresztette rá a szoc. bajokért való felelősségre. Hitéleti szakosztálya a →Mária Kongregációkat, az →Oltáregyesületeket, a →Rózsafüzér Társulatokat és a Szt Kereszt Hadsereg női tagjait fogta össze a lelkek megmentésére. Az Ifjúsági szakosztály a Kat. Leányklubokat és a Főiskolás Leányok Szt Margit Köreit irányította. A Falu szakosztály a falusi Asszony- és Leánykörök és a városokban szolgáló leányok Szt Katalin köreit fogta össze ima-, művelődés-, és munkakalákákba. A Munkásnő szakosztály a Kat. Dolgozó Leányok és Nők csoportjait vezette. Közp-ja Kolozsvárott, a Rákóczi u. 29-ben volt. Intézményei 1939-től a csíksomlyói Szülő-int. és Egészségház, itt és Kézdivásárhelyen leánynépfőisk., Kolozsvárott átmeneti leányotthon volt. Lapjai 1928-43: A →Nap és 1935-43: a →Vasárnapi Harangszó, kiadványai a Keresztszem kézimunkafüzet és havi munkafüzetek. 1942: 1300 helyi egyesület kb. 80.000 tagja tartozott hozzá. Ku.P.

Mihalovics 1942:304.