🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Endrefalvy
következő 🡲

Endrefalvy (1945?-ig Schluch) Ottó (Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, 1907. febr. 17.-Bp.?, 1962. aug. 1.): pap, hittanár. - A bpi Werbőczy Gimn-ban éretts. A teol-t Bpen végezte, 1930. VI. 29: szent pappá. 1931: Szomoron, 1932: Bpen káplán, 1933: a XIII. ker. Váci úti polg. leányisk. hitokt-ja, 1945: a Szt Margit keresk. leányközépisk. hittanára, s a MABI, 1948: az OTBA (XII. ker. Kútvölgyi út 4.) kórház-kpna lelkésze. - M: Szívek miséje. Elmélkedések a szentmise imáiról. Rákospalota, 1935. (Lelkiélet kis kv-ei 16.) - A szó hatalma. Írta Georg Koepgen. Ford. Bp., 1939. - Lélekújulás. Rákospalota, 1943. (Lelkiélet kis kv-ei 60.) - Szertartástan. Polg. isk. 3. o. számára. Uo., 1943. (új lenyomat, 1944, 1946; Kat. szertartástan c. Uo., 1946, 1947) - Kat. egyh-történelem. Polg. isk. 4. o. számára. Uo., 1944. (új lenyomat, 1946, 1947) - Jézussal beszélgetek. Imakv. Összeáll. Uo., 1944. - Férfiak, szentek. Uo., 1944. - Szent leányok, asszonyok. Uo., 1944. - Krisztusi erkölcstan nők számára. Uo., 1944. - Szállj szívünkbe, nagy Isten! Bérmálási emlékfüzet. Rákospalota, 1944. - Krisztussal, az Egyházzal. 1. füz. Betegek vigasztalója. 2. füz. A szeretet erősebb a halálnál. 3. füz. Két szív egymásra talál. 4. füz. Élettársak, szülők, imádkozzatok. 5. füz. Krisztus a betegágynál. 6. füz. A keresztség. Uo. 1945/46. - Igazság és élet. Kat. hitvédelem. Uo., 1946. - Krisztussal. Férfi imakv. Uo., 1946. 88

Schem. Strig. 1947:220. - Gulyás VII:348. - Diós 1995:45.