🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Endes
következő 🡲

Endes Miklós, primor, csíkszentsimoni (Székelyudvarhely, Udvarhely szék, 1872. aug. 2.-Bp., 1945. okt. 1., tem. n.): közigazgatási bíró. - Középisk. 1881-87: Marosvásárhelyt, 1887-89: Székelyudvarhelyt, a jogot 1889-92: Kolozsvárt végezte. 1892. XII: Nagyszebenben a kir. tvszék joggyakornoka, 1893. VIII: székelykeresztúri járásbíróságon, 1894. V: Brassóban aljegyző. 1896. II. 29: bírói vizsgát tett, VIII: Gyulafehérvárt tvszéki jegyző, X: Kolozsvárt ítélőtáblai tanácsjegyző, 1898 őszétől tvszéki albíró, 1900. VIII: kir. alügyész. 1904. VI: Csíkszentmártonban vez. járásbíró. 1905. XI: Kolozsvárt járásbíró, 1906. XII: tvszéki bíró, 1911. V: ítélőtáblai eln. titkár. 1913. VIII. 31: Bpen uaz, 1921. X. 25: kúriai bíró, XI. 14-1939. II. 28: nyugdíjazásáig közigazg. bíró. - M: Az Erdélyi Pártfogó Egyes. évkönyve 1910/11-1914/15. 1-4. köt. Szerk. Sándor Imrével. Kolozsvár, 1911-15. - Az Erdélyi Pártfogó Egyes. éves jelentése. Szerk. Uo., 1913. - Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának tört. Bp., 1935. - Csík-, Gyergyó-, Kászonszékek, Csíkvármegye földjének és népének tört. Uo., 1938. (utánnyomás, 1994) - B. Báthory László. Uo., 1940. 88

Gulyás VII:334.