Magyar Katolikus Lexikon > E > Emmánuel


Emmánuel, Immánuel (héb. 'velünk az Isten'): 1. bibliai személynév. Legismertebb az Iz 7,14: szereplő ~, aki Acház kir-nak a szabadulás jele, az úsz-i és kat.  értelmezés szerint a Megváltó előképe. - Acház ellenségei fölkeltek, hogy letaszítsák trónjáról és helyébe új kir-t (kir. házat) állítsanak (Iz 7,6). Nemcsak a kir-nak, hanem a népnek sem volt már bizalma a Dávid házának adott isteni ígéretekben (7,2.9). Acház a saját fiát föláldozta a Hinnom völgyében (2Kir 16,3). Egy másik fiú már megfogant anyja méhében, és nemsokára meg is fog születni. Ez lesz a jel, hogy Jahve az ellenség s a kir. és a nép hitetlenkedése ellenére megvalósítja üdvözítő tervét, épp Dávid nemzetsége révén. Dávid házából egy kései utód Jahve terve szerint elhozza a népnek az eszkat. üdvösséget (vö. Iz 9,5-6; 11,1-9). - Az ~re vonatkozó jövendölésben összefonódik a jelen és az idők vége, a dávidi és a messiási ország. Így az ~nek a Megváltóra, a szűz szónak Máriára vonatkoztatása a lit-ban megalapozott, a kinyilatkoztatás tört. rendje szerint van. - 2. a K-i ker. ikgr-ban képtípus: a gyermekifjú Jézus mellképe. **

BL:352.

új

Emmánuel, Morales, Manuel, Szt (Mesillas, Zacatecas áll., 1898.  febr. 8.-Chalchihuites, 1926. aug. 15.): munkás, vértanú. - Fiatal munkásember, 3 kisgyermekkel. Tevékenyen részt vett a pléb. életében. Az Actio Catholica ifjúsági tagozatának tagja, a Vallásszabadságot Védő Nemzeti Liga (az egyházellenes törvények eltörléséért harcolt) elnöke. Amikor megtudta, hogy Batis plnost bebörtönözték, elindult a kiszabadítására. Épp összegyűjtött néhány fiatalt, amikor egy csapat katona őt kereste. Jelentkezett, azonnal bántalmazni kezdték, majd a plnoshoz társítva vitték a vesztőhelyre. Amikor a plnos menteni próbálta, így szólt: „Plébános úr! Én meghalok, de Isten nem. Ő majd gondokodik a feleségemről és gyermekeimről!” Utolsó kiáltása: „Éljen Krisztus Király és a Guadalupei Szűzanya!” Lelőtték. - II. János Pál pápa 24 társával együtt 2000. V. 21: szentté avatta. →mexikói vértanúk **