🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Első Szék
következő 🡲

Első Szék: az egyház első bírói széke, maga a →pápa. - Az ~ fölött senki sem ítélkezhet (1404.k.; vö. CIC 1917:1556.k.). Ebben az összefüggésben az ~ nem az →Apostoli Szentszéket, hanem a pápa személyét jelenti, kinek ítéletei és határozata ellen nem lehet fellebbezni ill. felfolyamodni (333.k. 3.§, 1629.k. 1., vö. 1372.k.), személye felett nem lehet ítélkezni. Ez az alapelv nem tisztán egyhjogi, hanem inkább dogmatikai jellegű. A pápa legfőbb és teljes hatalmából következik, melyet mindig szabadon gyakorolhat (331.k.; vö. DS 3063). - Minden vele ellentétes cselekmény és döntés nem létezőnek számít (1406.k. 1.§). Ilyenkor tehát az érvényesség vélelme, látszata sem áll fenn, az érvénytelenséget bizonyítani nem kell, s az ilyen cselekményeket utólag sem lehet érvényesíteni. E.P.

Erdő 1991:546.