🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyházközségi Munkásszakosztály
következő 🡲

Egyházközségi Munkásszakosztály, EMSzO, 1937. jan. 1-1946.: →egyházközségek keretében működő csoport a munkások támogatása, valláserkölcsi és hazafias nevelése, a plébánia életébe való bevonása, valamint gazdasági és szociális érdekeik védelme céljából. - Központja Bpen, a IV. Irányi u. 21. alatt volt. 1938. V. 15: Bpen a Tattersall ter-én (Kerepesi út, lóversenytér) 30.000 résztvevő jelenlétében tartott nagygyűlésen meghirdette a Magyar Cél mozgalmat. 1939. V. 7: a KALOT, a Hivatásszervezet és a Dolgozó Lányok szervezetével együtt tartotta nagygyűlése a II. vh. előtti hivatásrendi szervezetek legnagyobb demonstrációja volt. - 1940: 413 csop-ban 15.051 tagja volt. 1942: Bpen minden pléb-n, vidéken 63 helyen működtek. Az ~ 1944. V: tagja lett a →Magyar Frontnak, melyben →Freesz József ig. képviselte. Monori titkos nyomdája Katolikus mozgalmak aláírással röpcédulákat készített, melyeket légiriadók alatt terjesztették, azt a látszatot keltve, hogy a berepülő gépekről szórták le. A Gestapo 1944. XI. végén földerítette a nyomdát, XII. 5: házkutatást tartott a központban. →Eglis István és →Benkő István főtitkárt, Zsidai József közp. főtitkár pénztárost, Szalay György közp. titkárt, Tömör Magda gépírónőt, Karikás Márton altisztet, Ilosvay Ferenc újságírót letartóztatták, XII. 9: No-ba szállították; Eglis, Benkő és Zsidai a dachaui táborba került. Freesz József  (1903-51), az ~ ig-ja Budán rejtőzve próbálta összefogni a mozg-at.  - 1945. II. 26: a kormány 528. sz. rendeletével a fasisztának minősített egyes-ekkel együtt föloszlatta az ~t is. Freesz Józsefet 1948-tól rendszeresen beidézték az Andrássy út 60-ba, a bántalmazásokba halt bele. - Lapja 1938-44: az Új Rend. Kiadványai: Magyar cél, Magyar Munkás-káté, Legyen igazság. G.J.

EMSzO Bp., 1939. - Az EMSzO mozg. egységes ügyrendje Bp., 1939. - A mi utunk. Mit tett és mit akar az EMSzO? Kispest, 1940. - Merre megyünk? Kiad. a hivatásrendi mozgalmak számára az EMSzO és a KALOT. Kispest, 1943. - M. Közl. 1945. III. 17. - História 1984:5. sz. - Hetényi Varga I.