🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egyesült Nemzetek Szervezete
következő 🡲

Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ (ang. United Nations' Organisation, UNO; fr. Organisation des Nations Unies, ONU), 1945. jún. 26.-: szuverén államok →egyenlőség elvére épülő, nemzetközi politikai kapcsolatrendszere. A világbéke érdekében létrehozott szövetség 1995: a világ csaknem minden önálló államát magába foglalja. - Az államok szövetségének gondolata már az ókorban (gör. városállam) és a régi Kína feudális államai körében fölvetődött. Eu. ker. államaiban a 13. sz. végétől jelentkezik. Kezdeményének tekinthető 1815: a →Szent Szövetség, majd az I. vh. utáni Népszövetség. Az ~ ténylegesen a II. vh. végén jött létre 51 áll. szövetkezésével. A volt gyarmatok önállósulásával a taglétszám 1959: 81, 1979: 151. - I. Az ~ szabályzata a nemzetk. jogra épülő közös →szerződés, mely 1945. X. 10: lépett életbe. A tagállamoknak joga van "rendkívüli körülmények között" kilépni a szöv-ből. Az 5 alapító nagyhatalomnak (USA, SZU, NBr, Fro., Kína) hatalmi eszközei és a világbéke biztosításában való felelőssége miatt kiváltságos helyzete van: ezek állandó és vétójoggal rendelkező tagjai a Biztonsági Tanácsnak. - Főbb céljai: a világbéke és a nemzetk. biztonság fönntartása, a nemzetk. együttműködés elősegítése gazd., szoc., művelődési és nev. ter-en. Elő kell segítenie az emberi és szabadságjogok érvényrejutását mindenki számára, fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül, támogatnia kell a nemzetk. jog fejlődését. A tagáll-oknak le kell mondaniuk az erőszakról a nemzetk. kapcsolatokban, nem avatkozhatnak bele az egyes áll-ok belügyeibe. - Az ~ céljait a következő módszerekkel éri el: 1. Vitás esetek békés szabályozása. A vitába v. háborúba keveredett felek kötelesek tisztázni az esetet tárgyalás, kivizsgálás, egyezkedés, bírói ítélet útján (a Nemzetk. Bíróság közbejöttével). Bármely tagáll. (sőt nem tagáll. is) fölterjesztheti ügyét a Közgyűlés ill. a BT elé. - 2. Eljárás a béke veszélyeztetése v. megszegése esetén. Ilyenkor a BT megállapítja, tényleg történt-e békebontás, javasolja annak megakadályozását. Ha ez nem elegendő, katonai intézkedésekre kerül sor. Bármely tagáll. kérheti az ~ katonai erői segítségét, minden tagáll-nak megvan a joga az önvédelemre. - A nemzetk. jog kodifikálási folyamata fölgyorsult az ~ létrejötte óta. A Közgyűlés 1948. XII. 10: elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amit 1963: a →Pacem in terris enc. is igen jelentősnek ítélt. Egyh. tanítóhivatali dokumentum ekkor nyilatkozott először az ~ről: "Őszintén kívánjuk - írja XXIII. János -, hogy az ~ mindig képes legyen magas rangjának és széleskörű feladatainak megfelelő eszközeit úgy alkalmazni, hogy mielőbb elérkezzék az idő, amikor ez a szervezet minden egyes ember személyi jogait biztosítani tudja". II. János Pál Redemptor hominis c. enc-ja (17. p.) elemzi az ~ működését.  - II. Az ~ legfőbb szervei: 1. Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice), 2. Gyámsági Tanács  (Trusteeship Council), 3. Főtitkárság (General Secretariat), Biztonsági Tanács (Security Council), melynek kapcsolódó intézménye a Katonai Vezérkari Bizottság (Military Staff Committee), 4. Közgyűlés (General Assembly), 5. Gazdasági és Szoc. Tanács (ECOSOC, Economic and Social Council). - Ezekhez kapcsolódó biz-ok, intézmények és ügynökségek: A)Közgyűléshez kapcsolódó biz-ok: a) Főbizottságok (Main Committees): Leszerelés és nemzetk. biztonsági biz., Gazd. és pénzügyi biz., Szoc., humanitárius és kulturális biz., Dekolonizációs biz., Adminisztratív és költségvetési biz., Jogi biz., Speciális politikai biz.;  b) Általános ("ügyrendi") Bizottság (General Committee); c)Mandátumvizsgáló Bizottság (Credential Committee); d)Állandó pénzügyi bizottságok; e)Ad hoc testületek és albizottságok.. - B) A Biztonsági Tanácshoz és a Közgyűléshez kapcsolódó szervek: a) ~ Békefenntartó és katonai ellenőrző erői:UNIFIL (Libanon), UNFICYP (Ciprus), UNMOGIP (India, Pakisztán), UNTSO (Palesztina), UNIIMOG (Irak, Irán), UNGOMAP (Afganisztán, Pakisztán), stb.  b) ~ Leszerelési Bizottsága (UN Disarmament Commission). - C) A Gazdasági és Szoc. Tanács biz-ai: a) Funkcionális (Statisztikai, Népesedésügyi, Szociális Fejlesztésügyi, Emberi Jogi, Nők Helyzetével Foglalkozó, Kábítószer-Bizottság),  b) Regionális (Afrika, Amerika, Európa, Kelet-Ázsia és Óceánia, Nyugat-Ázsia), c) Állandó (Program és Koordinációs Bizottság, Természeti Erőforrások Bizottsága, Nem-kormányközi Szervezetek Bizottsága, Kormányközi Szervezetekkel Tárgyaló Bizottság, Transznacionális Szervezetek Bizottsága, Emberi Települések Bizottsága); d) ad hoc és szakértői biz-ok (bűnmegelőzés, veszélyes anyagok, fejlesztések tervezése, adóügyek, stb.). - D) A Közgyűléshez és a Gazdasági és Szociális Tanácshoz kapcsolódó állandó intézmények: ~ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Genf),  ~ Nemzetközi Gyermekalapja (UNICEF, United Nations Children's Fund, New York),  →Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP, United Nations Development Programme), ~ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Genf), ~ Környezetvédelmi Programja (UNEP, United Nations Environment Programme), ~ Emberi Települések Központja (UNCHS-HABITAT, United Nations Centre for Human Settlements), ~ Népesedésügyi Alapja (UNPF, United Nations Population Fund), ~ Továbbképző és Kutató Intézete (UNITAR, UN Institute for Training and Research), Egyesült Nemzetek Egyeteme (UNU, United Nations University), Természeti Csapások esetén nyújtott ~ Segélyek Koordinátorának Hivatala (UNDRO, Office of UN Disaster Relief Coordinator), ~ Különleges Pénzalapja (UN Special Fund), Nők Előrehaladásával foglalkozó Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet (INSTRAW -International Research and Training Institute for the Advancement of Women), Világélelmezési Program (WFP, World Food Programme), Világélelmezési Tanács (WFC, World Food Council), ~ Közel-keleti Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala Palesztin Menekültek számára (UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). - E) A Közgyűléshez kapcsolódó autonóm szervezet: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA, International Atomic Energy Agency, Bécs). - F) Az ~ Gazdasági és Szociális Tanácsával kapcsolatban álló kormányközi Szervezetek és Ügynökségek (Intergovernmental Organizations and Agencies): Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO, International Labour Organization, Genf),  ~ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO, Food and Agriculture Organization, Róma), ~ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO, United Nations Educational, Scientifie and Cultural Organization, Párizs), Egészségügyi Világszervezet (WHO, World Health Organization, Genf); →Világbank csoport (World Bank Group): Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development); →Nemzetközi Fejlesztési Egyesület (IDA, International Development Association); →Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC, International Finance Corporation); →Nemzetközi Valuta Alap (IMF, International Monetary Fund, Washington), Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO, International Civil Aviation Organization), Egyetemes Postaegyesület (UPU, Universal Postal Union), Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU, International Telecommunication Union), Meteorológiai Világszervezet (WMO, World Meteorological Organization), ~ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, Bécs), Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, World Intellectual Property Organization), Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO, International Maritime Organization), Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap (IFAD, International Fund for Agricultural Development, Róma). - G) Az ~ Gazdasági és Szociális Tanácsával Konzultatív Státusban Lévő Nem-kormányközi Szervezetek Konferenciája (CONGO, Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the United Nations' Economic and Social Council). Mintegy 1500 nemzetközi és nemzeti szervezet, köztük számos kat. és más ker. egyes. és intézmény. - H) Az ~ Gazdasági és Szociális Tanácsával kapcsolatban álló autonóm szervezet: Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade). N.D.-Cs.I.-L.V.

YIO 1991. I:AA3375.