🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Egyházmegyei Közlöny
következő 🡲

Egri Egyházmegyei Közlöny, Eger, 1869. jan. 15.-1944. okt. 15.: az egyházmegye félhivatalos lapja. - Címe 1869: Egyházmegyei Közlöny. Szünetelt: 1919. IV. 16-X. Megj. 1869: havonta, 1870: havonta 1-én és 16-án, 8-16 old. Fel. szerk. Debreczeni János, 1872: Rapaics Rajmund, 1880: Zudar Sándor, 1889: Böhm János, 1907: Ambrus István, 1914: Bozsik Pál, 1916: Kele István, 1923: Vízy Miklós, 1924: Petró József, 1925: Turtsányi Ambrus, 1930: Rubovszky József, 1939: Székely László, 1942: Kiss István. Kiad. →Zsendovics József, 1907: az →Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület.  - A kezdeti 403 előfizetőből 165 nem egri egyhm., 53 tiszt. példány; 1920: a 374 előfizetőből 10 nem egri egyhm., 40 tiszt. példány.

Egyhtört., teol., lpászt. dolgozatokat, egyhm. híreket közölt. - 1871/74: féléves melléklete az  →Elemi Tanügy (összeáll. Parizsa József  tanító), 1875: önálló lett. J.T.

Egeri Egyhm. Közl. 1919: 1.sz. (Debreceni János: Az 50 é. ~)  - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:13. (22.) - Puskás Miklós: Az ~ repertoriuma. Eger, 1980. (Kz az Egri Egyhm. Kvtárban és a Főegyházm. Levtárban)