Magyar Katolikus Lexikon > E > érvénytelen házasság


érvénytelen házasság, semmis házasság (lat. matrimonium invalidum): az érvényesség látszatát mutató házasság, melynél valamilyen okból ez a látszat nem felel meg a valóságnak, mert hiányzik a jogcselekmény érvényes létrejöttéhez szükséges valamely lényeges mozzanat, pl. hiányos a házassági beleegyezés). Az egyhjogi szóhasználatban a matrimonium nullum, a 'semmis házasság' ált. az ~ szinonimája. Az ~ra igaz, hogy érvénytelensége bizonyításáig érvényesnek kell vélelmezni (1060.k.). - Nem érvénytelennek, hanem inkább nem létezőnek mondjuk azt a kötést, ahol az érvényesség külső látszata sem áll fenn (így pl. kánoni formára kötelezett katolikusok tisztán polg. házassága). Ilyen esetekben a jog nem vélelmezi az érvényességet, s az érvénytelenség bizonyítására sincs szükség, mert jogilag nyilvánvaló, hogy a cselekmény nem érvényes. Az ilyen "házasságok" nemlétének bizonyítására még az 1686.k. szerinti okirati eljárásra sincs szükség; elegendő a helyzet tisztázása az esküvő előtti plébániai jegyesvizsgálaton (AAS 76, 1984, 747). E.P.

Erdő 1991:408.