🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Érseki Tanítóképző
következő 🡲

Érseki Tanítóképző, Esztergom, 1842. nov. 3.-1948. jún.: Kopácsy József alapította Mesterképző Int-ként. A tanulm. idő 10 hónap, 1846: 2 év. Tantárgyai: tanítástan, neveléstan, „rögtöni esetekben az emberekkel és barmokkal való bánásmód”, építészet és tervrajzolás, kézi műtan (aszalás, hálószövés, selyemhernyó-tenyésztés, szalmafonás stb.). Kezdetben mindent →Majer István és →Rendek József tanított. 1849-56. X: szünetelt, X. 14: mint Cs. és Kir. Érs. Tanítóképezdét nyitották meg a városi el. isk-ban 41 növ-kel. 1860: lakóházi bérleményben tengődött, 1863: 28 növ-kel. 1870: átszervezték, 3 é. lett, a Vízivárosi tp-mal szemben 5 termet kapott. Az ig. mellett 2 r. és 2 segédtanára, 1888: 12, majd 24 főt befogadó tápint-e volt. 1893: gyakorló isk-val bőv. 1896: a gyakorló évvel együtt 4 éves. Vaszary Kolos csak tanítóképzéssel foglalkozó tanárokat nevezett ki. 1898: megalakították az int. Segítő Egyes-ét. 1919. VI. 4: a kommün államosította, 21 jelöltet besoroztak. 1920: a tápint. helyett létrehozták a Diákasztalt. 1922: új internátust nyitottak. 1923: 5 é. lett. 1928. V. 14: új épületet kezdtek, melyben 1929: már oktattak, 1939: ismét új szárnyat emeltek. 1938: az első 3. o-t líceummá, a 4-5. o-t tanítóképzővé szervezték. - 1918: 13, 1943: 16 tanára, az internátusban 130 növ. volt. 1946: a gyakorló isk-t 8 o-os ált. isk-vá kezdték fejleszteni. 1948. VI: államosították. 88

Kováts Kálmán: Az esztergomi ~ múltja és jelen állapota 1842-1896. Esztergom, 1896. - MTC 1918:414, 1943:554. - Polg. isk. 1942/3:249. - Tanulmányok Esztergom, 1970:5. (Hegedűs Rajmund: Az esztergomi tanítóképző 125 é. tört.)