🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Érseki Simor Könyvtár
következő 🡲

Érseki Simor Könyvtár (lat. Bibliotheca Joannis Card. Simor), Esztergom, 1867-: Simor János Győrből jelentős kvtárral érkezett Esztergomba, s külön alapítólevél hiányában az ~  kezdetét székfoglalásától számítjuk. A kvtár első helye az 1853: megépült →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár volt. Az érs. palotát 1881. V-1883. I: Simor prím. rendeletére Lippert József prímási építész tervei alapján bővítették és átalakították. Egyéb gyűjtem-ei között (→Keresztény Múzeum) az érs. rangos helyet szánt kvtárának, az első emeleten a díszterem közvetlen szomszédságában. Egy bécsi cég által készített vasállványzattal 3 részre tagolták a padlófűtéssel ellátott termet, mely biztonsága és kezelhetősége miatt mai napig megfelelt feladatának. - A Simor bíb. előtti prím-ok kvtárát külön őrizték, csak 1854: egyesítették az esztergomi főkápt. kvtárával. Önálló prím. kvtár kialakításában az a cél vezérelte, hogy mennyiségben fölülmúlja az addigi gyűjt-eket, uakkor műveltségének, érdeklődésének megfelelően gyakran használta. Ettől kezdve a prím-ok kvtárai az ~at gazdagították. Itt találhatók Vaszary Kolos, Csernoch János, Serédi Jusztinián, Mindszenty József és Lékai László bíb-ok kv-ei. Az alapító hgprím. után azonban nagyszabású vásárlásokról és gyarapodásról nincsenek ismereteink. - Az ~ különböző forrásokból gyarapodott. Simor érs. kapcsolatot tartott fenn egész Eu-ban a kv-kereskedőkkel és magángyűjtőkkel, akiktől kz-okat, ősnyomtatványokat, antikvákat, ill. kortárs kv-eket vásárolt. A →Kalocsai Érseki Könyvtár és a M. Nemz. Múz. fölöspéldányait is fölajánlották vásárlásra. A prím. személyesen is vásárolt, hiszen külf. útjáról nem egyszer kv-küldemények kíséretében tért haza, megbízottjai is voltak a vásárlás lebonyolítására. A gyarapodás másik forrását a szép számmal beérkező tiszteletpéldányok és dedikált művek jelzik. Simor érs. elkérte a pléb. kvtárak könyvészeti ritkaságait és a plnosok szívesen tettek eleget a főpásztor felhívásának. A mecénás prím. forrásmunkák földolgozására ösztönözte a történész papokat, akik kül- és belföldi levtári kutatásokból merítettek, és e munkák egy részét saját költségén nyomtatta ki (pl. →Fraknói Vilmos, →Knauz Nándor, →Némethy Lajos, →Kollányi Ferenc egyes műveit). - →Sujánszky Antal knk. kvtáros rendszerezte az ~t és elkészítette a nyomtatott katalógust és kiegészítő köt-ét. A műveket 3 részre osztotta: I. Opera figurata a műv-tört. munkák, illusztrált albumok, díszkötésű kv-ek és fényképek összefoglaló neve; II. Codices, Incunabula. A kódexek közül kiemelkedik a Filipecz-féle Pontificale, míg az ősnyomtatványok túlnyomó többsége zsin. rendelkezéseket tartalmaz; III. Opera diversa. Az előző csop-okba nem osztható művek; itt található hazánkban az az egyedülálló gyűjt., mely az 1848-49-es bécsi forr. és szabharc egykorú periodikáját őrzi 214 kötetnyi kolligátumával. Számos jelentős szentírástud., teol., egyhjogi, egyh. és világi tört. forráskiadvánnyal rendelkezik, a gör. és róm. klasszikusok mellett megtalálhatók a 19. sz. m. irod-ának képviselői is. Az ~ban ma több kz. mellett 12 kk. kódex, 259 ősnyomtatvány, kb. 3000 díszes kiadvány és kb. 60.000 köt. mű található. A mai kvtár sajátos arculatának megfelelő új szakrendi katalógust 1974: Lenhardt Vilmos teol. tanár dolgozta ki. Be.M.

Cat. Biblioth. Joannis Card. Simor principis-primatis Regni Hungariae archi-episcopi Strigoniensis. Esztergom, 1887. - Cat. operum Biblioth. Joannis Card. Simor, condam principis-primatis Regni Hung., archiepiscopi strigoniensis, quae ab anno 1896 usque praesens tempus comparata fuere. Uo., 1904. - Danko, Josephus: Monumentum Quinquagenariorum Sacerdotii Eminentissimi Domini Joannis Card. Simor J. R. H. Primatis Archiepiscopi strigoniensis. Uo., 1886:25. - M. Sion 1887:641. (Dankó József: Simor János bíb. kvtára) - Emlékkv. Főmagasságú és Főtiszt. Simor János, a róm. sztegyh. bíbornoka, Mo. hgprím-a, esztergomi érs. úr aranymiséjének ünnepére. Esztergom, 1886:186. (Az érs. kvtár) - Az ~ védett kv-einek jegyzéke. 1-2. köt. Szerk. Lenhardt Vilmos. Esztergom, 1975-81. Kz. (Lenhardt Vilmos: A Prím. Kvt. tört.) - M. Sion 1904:716. (Zubriczky Aladár: A Simor-kvtár újabb fejlődése) - Schem. Strig. 1982:163. (Lenhardt Vilmos: Érs. Simor János Kvtár)