Magyar Katolikus Lexikon > E > Élet


Élet, Bp., 1909. jan. 3.-1944. dec. 24.: szépirodalmi és kritikai képes hetilap. - Alapította: Glattfelder Gyula. Megj. minden vasárnap. 1919. IV. 7-1921. X. 9: szünetelt. Fel. szerk. 1909. I. 3: Andor József, 1910. IX. 4: Izsóf Alajos, 1912. VII. 7: Pethő Sándor, 1915. VII. 4: Andor József, 1918. X. 27: Anka János, 1924. I. 6: Alszeghy Zsolt, 1936. I. 5: Erdősi Károly. H. szerk. 1944: Berényi László, Thurzó Gábor. Fel. kiadó Krywald Ottó. Kiadó: Szt Imre Collegium, 1912. VII. 7: Regnum Marianum, 1915. VII. 4: Élet Rt., 1936. I. 5: Erdősi Károly, 1939. XII. 3: SZIT. Ny: Stephaneum, 1911. V. 14: Élet ny., 1938. I. 2: Stephaneum. - Alapításakor megfogalmazott programja az elterjedt nemzetietlen és dekadens kiadványok, lapok és folyóiratok ellensúlyozása. Az irodtört-írás a Nyugat ellentáborában, a konzervatív ízlésű folyóiratok között jelölte ki helyét. Szerzői: Birkás Endre, Jékely Zoltán, Mándy Iván, Pilinszky János, Rónay György, Sőtér István, Szabó Zoltán, Toldalagi Pál stb. Nem zárkóztak el a korszerű irod. törekvésektől, ám a m. irod-ban a nemzeti jelleg és a vallásos világkép megtartását elkerülhetetlennek tartották. J.Á.

Vigília 1993:705. (Jobst Ágnes: Az Élet és köre)

Élet, Innsbruck, 1950. dec. 3.-1951.; Róma, 1951. nov.-1953. jan. 25.: a külföldi katolikus magyarság lapja. - Megj. 2x havonta 6 old. Szerk. és kiadó: Zágon József, 1951. XI: Renato di Tillo. Szerk. Lebmayer Adalbert, Fennesz Imre, 1951. XI: Gino Leoncini. 88

Mildschütz 1977:21. (124.)