🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Écsy
következő 🡲

Écsy László János, OFM (Rákosd, Hunyad vm., 1919. jún. 9.-1982. ápr. 19.): tartományfönök. - A gimn-ot Csíkszeredában végezte. 1938. X. 6: lépett a r-be, a teol-t 1939-43: Vajdahunyadon végezte, 1942. X. 8: ünn. fog-at tett, 1943. VI. 20: pappá szent. 1948: Kolozsvárt a Bolyai Tudegy-en rum-fr. tanári okl-et szerzett s licenciátusi vizsgát tett. - 1943: Kolozsvárt, 1948: Székelyudvarhelyen hitszónok. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták, 1952. V-1961: Désen kényszerlakhelyes, házfőn. 1961. VI. 26: letartóztatták, 1962: a szoc. rend elleni uszítás vádjával 3 év börtönre ítélték, 1964: közkegyelemmel szabadult. Szentágotán plnos, 1970: Csíksomlyón szónok, a kegytp. ig-ja, házfőn.; 1979: tartfőn. Medgyesről Csíksomlyóra utaztában gépkocsi-balesetben hunyt el, Csíksomlyón temették. - Művei kz-ban: Eminescu și catolicismul (Eminescu és a katolicizmus). Egy. dolg. Kolozsvár, 1947; A Mikulás Kolozsváron. Uo., 1947; Franciscanii în istoria literaturii romăne. Licenciátusi dolg. Uo., 1948; Műv-tört. Dés, 1953-56; Jegyesoktatás. Uo., 1955; Szentbeszédek Máriáról. Uo., 1958; A bűnbocsánat új szertartása. 10 beszéd; A bűnbánat szentsége. 9 beszéd; Lelkigyakorlat a szt keresztút állomásairól. Prédikációk az egyh. év vasárnapjaira és ünnepeire. Úti beszámoló. Csíksomlyó, 1978; Úti beszámoló. Uo., 1982. Ku.P.

Schem. Trans. OFM 1947:80. - Schem. Trans. 1981:27. - Szolg. 1982. 55:101.