🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > duhoborecek
következő 🡲

duhoborecek (or. 'a Lélek harcosai', gör. pneumatokhoszok): orosz ortodox szekta. - Az OOE-ból kivált istenhívőkből szervezte Szilvan Kolesznyik és tanítványa, Kapusztyin. Hittek abban, hogy a "Lélek fénye" bennük ragyog, mert elfordultak a romlott OOE-tól és saját útjukat járták. A 18. sz: voltak legtöbben, mert az OOE olyan válságos időket élt át, hogy tekintélye lényegében megszűnt. A ~ elszakítottak minden szálat, ami a hivatalos Egyh-hoz fűzhette volna őket. Elutasították a papi rendet, bár voltak saját, fel nem sztelt papjaik. Az emberi lélek ellenségének tartották a nyomtatott és kz-os kv-eket, hitük forrása mégis egy kv. formájú, ál-vallásos tárgyú, folklór eredetű kz-os gyűjt. volt, tele babonákkal, ráolvasásokkal, misztikus tört-ekkel. A Szentháromság tanát elvetették, Krisztusban csak kiváló képességű tanítót tiszteltek, akinek szelleme és értelme a szekta vezetőiben él tovább. A sztségek közül csak az áldozást fogadták el, de csak lélekben, magukba mélyedve, a Szt Adományok kiszolgáltatását mellőzve vették magukhoz a "Lelket", mormolva valamely imádságot. Istentiszt-ük lényege a "tanító célzatú" dialógus, amelyet nem tp-ban, hanem valamely szobában, gyakrabban a szabadban folytattak. Ilyenkor zsoltárokat, vallásos népi énekeket énekeltek. Az esküvőt és temetést leegyszerűsített, rövid szert-sal végezték. Erkölcstanuk a →mennonitákéra emlékeztet. A cári kormány és az OOE is üldözte őket, mert nem ismerték el sem a világi, sem az egyh. főhatalmat. I. Miklós cár (ur. 1825-55) száműzte őket, de Lev Tolsztoj az amerikai kvékerek segítségével a ~ közül több mint 11 ezret Cipruson és Kanadában telepített le. 1917 u. a hatóságok figyelme elterelődött róluk, de ekkorra már kevesen is maradtak. Számuk ma vsz. elenyésző. Hivatalos adatokat évtizedek óta nem közöltek róluk. I.E.