🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > detroiti Szent Kereszt egyházközség
következő 🡲

detroiti Szent Kereszt egyházközség: Detroit, a „Motor City”, az amerikai autóipar fellegvára 1900 k. sok m. bevándorlót vonzott. A 100–150 r.k. m. családot a toledói m. pléb. látta el. Paulovits Róbert az All Saints-tp-ban misézett a m-oknak. Az egyhközs. 1905. V: alakult meg. Klenner Hubert 1906: tp-ot, 1907: isk-t és paplakot épített. Az isk-t domonkos nővérek vezették, 1923: már 500 tanulóval. 1921: Rickert Ernő 4 tanteremmel és 2 társad. célokat szolgáló teremmel bővítette az isk-épületet. – Kohner Henrik temesvári születésű építész és saját tervei szerint →Kovács Lajos 1924. XI. 26–1925. IX. 20: építette a 2000: is meglévő „szép tp-ot”. – →Nagy Dezső plnos bővítette és fejlesztette az isk-t, vezetésére meghívta az →Isteni Szeretet Leányait. 1930–: a nagy gazd. világválság idején a hívek közül sokan elvesztették munkájukat, házukat, az egyhközs. sok fiatal családot elveszített, akiknek a szegénység miatt vidékre kellett költözni. Ennek ellenére ingyenkonyhát nyitottak az éhezők számára. 1936: készült a tp. belső diszítése. – →Jakab András ideje a virágkor, a Delray városrész kis Mo. volt abban az időben. 1948: a rózsafüzér titkai képeivel díszítették a tp-ot. Szt József Betegsegélyző Egylet, Mária Kongr., Kat. M. Önképzőkör, Énekkar, Oltáregylet, Szt Név Egyes., Szentolvasó Társulat, M. Baráti Kör, Szt Ferenc Harmadik Rendje tette pezsgővé a hitéletet. Az új pléb-ház 1951: épült. – Az 1956-os forr. után emigránsok új hulláma érkezett. Ekkor vasárnaponként 6 szentmise volt. Jakab András magyarsága mellett Amerika iránti szeretetét is bizonyította: a pléb. előtti kertben emlékművet emeltetett a hősi halottak emlékére (Fájdalmas Anya). – Az 1960-as évek vége felé Detroit hanyatlani kezdett, egyre rosszabbak lettek az ált. állapotok. A tp. környékének közbiztonsága megromlott, a fiatalabbak külvárosokba költöztek, az idősebbek sem voltak biztonságban, az újonnan beköltözők pedig már nem m. származásúak voltak. Gyermekeiket ugyan beiratták a Szt Kereszt isk-ba, tandíjat azonban nem fizettek. Az isk. 1970: bezárta kapuit, Jakab András1974. I: meghalt. – Májusban Dearden érs. a pléb-t a →Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Kusztódiára bízta. Csorba Domonkos OFM plnos és kp-ja, →Király Kelemen OFM fogadta Mindszenty József bíb-t, kinek látogatása frissítő lendületet adott az egyhközs-nek. A tp. körül felvásárolták a házhelyeket és pihenőparkot ill. parkolóhelyet létesítettek. 1980: megújították a szentély lit. berendezését és az egész tp-belső festését. A tp. környéke is megszépült. Az isk-ban m. nyelvoktatás volt a gyermekeknek és fiataloknak. A Rózsafüzér Társ. rendszeres szentségimádást tartott a tp-ban. – 1982: Pocsai Vendel OFM lett a plnos, segítői Füzes József OFM, 1984: →Füzér Julián OFM. – A rendi elöljáróság 1993: megszüntette a Kapisztrán kusztódiát, s ez bizonyos krízist okozott. Pocsai Vendel és Füzér Julián hazatért Mo-ra, a pléb. a detroiti egyhm-s Daniel Trapp vezetése alá került, aki még 2 másik pléb-t is ellátott. A m. hívek ismét kezdtek elmaradozni. Végül Miklósházy Attila pp. közbenjárására 1994. II: →Kiss György Barnabás OFM lettt a plnos. 1995: a ~ alapításának 90. évford-jára átalakították a tp. nagytermét, amit 1996. III. elején Jakubinyi György érs. áldott meg és Márton Áronról nevezték el. Az isk-épületben teljesen felújítottak 3 volt osztálytermet: az egyik a Getszemáni-kpna lett, ahol a hétköznapi szentmiséket végzik, a másik a pléb. irodája, a harmadik a Mindszenty bíb-ról elnevezett gyűlésterem. A tp. kisebb-nagyobb, összesen 56 színes üvegablaka speciális védőkeretet és külső védelmet kapott. A 2. tp. 75. évford-jára, 2000-re megújult a parkoló, a járdákra új betonburkolatot öntöttek. A tp. és a nagyterem léghűtést-fűtést kapott. 2000. IX: Miklósházy pp. volt az ünnep főcelebránsa és szónoka. A felújítás ezután is folytatódott. Évente 6–7 nagy egyhközs. ebéd, 2 kártyaparti, fánk- és kalács-sütés, s még több kisebb esemény tarkítja a közösségi életet. A legnagyobb megmozdulás a Szt Kereszt Fesztivál, amelyet a ~ az egyik külvárosi sportcsarnokban rendez. Ez az egyetlen ilyen mértékű m. megmozdulás a környéken, amely hathatósan támogatja a mindennapokat. Minden hónap első csütörtökén szentségimádás van, és ápolják a ferences hagyományokat (Szt Antal-ájtatosság, karácsonyi betlehem). A lelkipásztorok rendszeresen járnak olyan pléb-kra, ahol már nincs m. pap (→Akroni Jézus Szíve egyházközség, Burton [Mi.], →Toledói Szent István egyházközség). – 2005: ünnepelte a ~ fennállásának 100. évford-ját. A jubileumra a tp-belső megújult: az oltárokat aranyozták, festették, az egész tp-ba új szőnyeg került, a padokat felújították, a szentély a régi oltárokkal megegyező stílusú lit. berendezést kapott. – A ~et meglátogatta 1976: Lékai László bíb., 1980 és 1989: Paskai László, 1990: Miklósházy Attila, 1997: Seregély István, majd Bosák Nándor, Tempfli József, Tamás József, Bíró László (2x), 2004. VII: Erdő Péter és Kiss-Rigó László. – Plébánosai: 1906: Klenner Hubert, 1921: Rickert Ernő. 1922: Kovács Lajos, 1927: Nagy Dezső, 1941: Jakab András, 1974: Csorba Domonkos OFM, 1982: Pocsai Vendel OFM, 1993: Daniel Trapp, 1994: Kiss György Barnabás OFM (2006: is). Mi.A.

Miklósházy 2005:30.