Magyar Katolikus Lexikon > D > dömösi összeírás


dömösi összeírás, 1138: a →dömösi Antiochiai Szent Margit prépostság alapításakor adományozott hercegi javakat fölsoroló okmány. - Eszerint a dömösi uradalom 46 szabad embere adta a prép. fegyveres és lovas kíséretét. Félszabad önálló termelő az a 20 + 57 szolga, aki a prép. útjaihoz lovat, ill. lovas fuvart szolgáltatott. A félszabadok tömege a 8 századnyi kenyéradó szolga, kik dézsmára kötelezettek. A szolgáló népek közül csak 31 halász, 20 vadász, 30 sóvágó, 25 sószállító és 5 tálkészítő esztergályos szolgáltatását határozták meg. A kanászokat a félszabad udvarnokok mellé sorolták. Kondíció nélkül dolgozott az uradalomban: 10 szántó szolga 3 ekével, 6 molnár, 13 pék, 16 szakács, 70 vincellér, 3 fazekas, 12 lovász, 6 szűcs, 6 udvaros, 1 kovács, 15 ktori szolga és 44 harangozó tp-szolga. B.A.

M. Nyelv 1936. (Szabó Dénes: A dömösi prépság adománylevele) Molnár-Simon 1976:22. (A dömösi prépság adománylevele)  - Mo. tört. I:1779.