🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dudics
következő 🡲

Dudics András, Dudich, Dudith, Sbandellati, Sbardelatti, horehovicai (Buda, 1533. febr. 5.-Boroszló, Szilézia, 1589. febr. 22.): megyéspüspök, ~ János Ágoston unokaöccse. - Boroszlóban és 1550: Veronában diák; itt ismerkedett meg Polo Reginald bíb-sal, aki magával vitte a sp., ang. és fr. kir. udvarba. Párizsban gör. és K-i nyelveket tanult. Hazatérve Oláh Miklós esztergomi knk-ká és budafölhévízi prép-tá tette. 1559: eu. körúton volt, 1559-62: diák Páduában. 1561: a nagyszombati tart. zsin. Kolosváry Jánossal ~ot küldte a →trienti zsinatra képviselőnek. 1562. I. 28: tinnini pp., II. 7: érkezett Trientbe, IV. 6: beszélt a zsin. előtt a m. egyh. állapotáról. VII. 16: a sztmise szónoka, IX. 5: a két szín alatti áldozás mellett szólalt föl. 1563 nyarán Bécsbe ment, hogy tájékoztassa a cs-t, II. 7: csanádi, majd IX. 4: pécsi mpp. A p. 1565. II. 9: erősítette meg, 1564-65: jászói prép. is. A kápt-t - jövedelmeik megfosztásával fenyegetve - Szigetvárra költöztette. I. Miksa kir. 1565: követségbe küldte Lengyo-ba, ahol aposztatált, s feleségül vette Strass Regina udvarhölgyet. s Lengyo-ban élt. 1568. II. 6: ppségétől megfosztották. Kálvinista, majd unit. lett. 1579: megözvegyülve másodszor is megnősült. - Fm: Orationes duae in concilio Tridentino habitae 6. apr. et 16. jun. 1562. Brescia, 1562. - Orationes pro clero Hungariae et orationes ad Tridentinam Synodum. Velence, 1562. - Oratio de calice laicis permittendo in concilio Tridentino habita. Padova, 1563. - Vita Reginaldi Poli. Velence, 1563; London 1690. - Commentariolus de Cometarum significatione et Dissertationes novae de cometis. Bázel, 1579. - Tinninben széke 1563-71: üres, utóda 1571: Fejérkövy István, Csanádon 1563: és Jászón 1567: Bornemissza Gergely, Pécsett 1568: Monoszlay János. 88

Schem. Qu. 1857:22. (37.); 1940:8. (39.) - Frankl Vilmos: M. főpapok a trienti zsin-on. Esztergom, 1863:66. - Mendlik 1864:63. (1563-66: pécsi pp.); 94. (1563: csanádi pp.) - Gams 1873:423. (42.); 370. (50.); 377. (37.) (s.v. Andreas Sbardelattus Dudich) - Brüsztle I:404. - M. Sion 1886:103. - Szinnyei II:1108. - Pallas V:563. (†febr. 15!) - Fraknói 1895:256. - Kollányi 1900:156. (†febr. 23!) - Schem. S-K-S. 1902:10. (41.) (1562-71: tinnini pp.) - Eubel III:298. (s.v. Andreas Dudicius de Sbardelatus); 333. (s.v. A. Dudelius de Stardelaccis); 177. (s.v. Dudich, 1563: csanádi pp.) - Révai VI:6. (†febr. 23!) - Faludi József: ~ és a fr. humanisták. Pécs, 1928. - KL I:445. - Castil, Pierre: A. D. humanista hongrois. Paris, 1935. - Zipser Sándor: ~ a trienti zsin-on. Bp., 1938. - Veress 1941:655. (s.v. Dudith) - Gulyás VI:334. - Juhász VII:79. - Jászói névt. 1944:41. - MÉL I:401.

Dudics János Ágoston, Sbardellati, Sbardelatti, Dudith (1500 k.-Palást, Hont vm., 1552. aug. 10.): megyéspüspök. - D. András nagybátyja. Velencei családból származott. 1530: már szentgyörgymezei prép., s mint ilyen 1540 k. a padovai egy. hallg-ja. 1542: a besztercebányai ogy-en az esztergomi kápt. prép-ja, 1543: nagyprép. Esztergom ostromakor megmentette a törökök elől a kápt. levtárát. I. Ferdinánd 1548. XII. 14: kinev. váci mpp-ké. 1549: esztergomi kápt. helynök; a kir. felvidéki városokba küldte a hitújítás terjedésének megakadályozására. III. Gyula 1550. VII. 4: erősítette meg a váci ppségben, de a törökök miatt székét nem foglalhatta el. I. Ferdinánd 1550. VI. 21: "lelkiekben és világiakban" az esztergomi érsség kormányzójává tette 700 Ft é. fizetésért és 20 falu jövedelmével, mivel az érs. jövedelmeket a török elleni védelem ürügyén lefoglaltatta. 1551: pp-ké szent. 1552: fegyvert fogott a török ellen, és a Palást melletti csatában hősi halált halt. - Utóda a váci ppségben 1553. V. 26: Péterváradi Balázs. 88

Mendlik 1864:73. (s.v. Horehoviczai Dudith Ágoston; 1549-53: váci pp.) - Gams 1873:383. (40.) (s.v. Augustinus Sbardellatus Dudich; 1549-†1553: váci pp.) - Fraknói 1895:548. (s.v. Sbardellati) - Eubel III:345. (s.v. Augustinus Sbardelletus) - Kollányi 1900:139. (s.v. Sbardellati Dudics János Ágoston) - Chobot II:542. (s.v. Sbardelatti Ágoston) - Schem. Strig. 1918:XXV. (1549-1551. VIII. 9: érs!), 1982:52. - Schem. Vac. 1970:148.