Magyar Katolikus Lexikon > D > Dudás


Dudás Bertalan László (Máriapócs, Szabolcs vm., 1909. dec. 5.-Nyíregyháza, 2004. aug. 13.): g.k. lelkész, sztaurophorosz, a Szt Bazil Rend tartományfőnöke. - D. Miklós hajdúdorogi g.k. pp. öccse. Máriapócson járt a Szt Bazil r. el. isk. 5. o-ba, a gimn. 3 o-t Nyírbátorban, a 4. o-t Nagykállóban járta. 1925. XII. 24: belépett a Szt Bazil r-be, a gimn. felső o-ait 1927-30: Láwrówban, a bölcs-et 1930-32: Dobromilben, a teol-t Krisztinopolban és Zólkiewben (mind Lengyo.) végezte, 1933. II. 2: ünn. fog-at tett, 1935. IV. 28: Máriapócson pappá szent. - 1935-39: Máriapócson az ifj. nev-ével, hitokt-sal, KALOT, Mária Kongr. és egyéb fiú- és leányegyletek szervezésével és vez-ével foglalkozott. 1939-43: Ungváron, a r. kv-nyomda és kiadóhiv. vez-je. XII. Pius 1943. II. 15: tartfőn-ké nevezte ki. 1943-48: kezdeményezte és irányította a máriapócsi baz. fölújítását. Kérésére XII. Pius a kegytp. részére megadta a Bazilica Minor rangot. 1950. IX. 7: a szerzetesr-ek működési engedélyének megvonásakor megfosztották tartfőn. rangjától. 1950. XII: Anarcson szervező lelkész, 1954-1989. VIII. 1: a g.k. egyhközs. lelkésze. 1989. XII. 1: nyugdíjasként továbbszolgálásra kérték. Anarcson 400 év után az első kat. papként működött, tp-ot és parókiát építtetett a kb. 1000 gör. és róm. kat. hívőnek. 1944. X: a front elől, 1950: az államosítás elől megmentette a Szt Bazil Rend máriapócsi monostorának levtárát. Szülőházát saját költségén Máriapócs Helytörténeti Gyűjteményeként múz-má alakította át. - 1989. XII. 4-től törv-esen is újra betöltheti tartfőn. hivatalát. - Írásai: A Keleti Egyház (1934/7:211, 9/285: Szinkretizmus-e az Unió lit. fejlődése?) - A Hajdúdorogi Bizánci Kat. Egyhm. jubileumi emlékkv-e 1912-1987. (Nyíregyháza, 1987:105. A baziliták szerepe a Hajdúdorogi Egyhm. tört-ében) - 1939-1943: Ungvárt a Blahovisztnik ('Jóhírnök') c. ruszin folyóir. fel. szerk-je, szerk. uo. 1941, 1942 és 1943: a Máriapócsi Zarándok Naptárt. - Álneve, betűjele: Bazilita (A Keleti Egyh., 1934/7. és 9. sz.), P. DB. B.Ma.

Szabolcs-Szatmári Szle 1990:4:407. (Közös örökségünk. Németh Péter interjúja)

Dudás Imre Ince, OFMConv (Eger, Heves vm., 1700.-Eger, 1766. jan. 10.): házfőnök. - 1729: Udvarfalván lelkész, 1734: Nyírbátorban, 1737: Firtoson, 1745: Nagybányán, 1750: Miskolcon, 1761: Nyírbátorban házfőn. - M: Az igaz lelki édességekre vezérlő Kalauz. Versben. Eger, 1764. - Assisi Szt Ferenc, Páduai Szt Antal és Thyrius Appolonius cselekedetei. 88

Szinnyei II:1105. - Monay 1953:25.

Dudás Miklós (Máriapócs, Szabolcs vm., 1902. okt. 27.-Nyíregyháza, 1972. júl. 15.): g.k. megyéspüspök. - 1921: lépett a bazilita r-be. A fil-t Krisztinopolban (Lengyo.), végezte, 1924: a CGH növ-e, 1927: szent. pappá. 1928: teol. dr., majd csehszlovákiai bazilita ktorokban élt. 1932: a máriapócsi rház főnöke, 1933: a r. mo-i ágának főnöke lett. Mo-on, CS-ban és az USA-ban 50 népmissz-t és 39 zárt lelkigyakorlatot tartott. 1939. III. 25: hajdúdorogi mpp-ké nevezték ki, a pápa IV. 7: erősítette meg, V. 14: Máriapócson szent. fel. 1939-44: felsőházi tag volt. 1944. I. 2: a munkácsi g.k. egyhm., 1946. X. 14: a miskolci exarchátus ap. kormányzója. 1942: Hajdúdorogon tanítóképzőt, 1950: Nyíregyházán szem-ot alapított. Részt vett a II. vat. zsin-on, s az 1965. XI. 19: a Szt Péter-baz-ban celebrált bizánci szert. m. nyelvű sztmiséje lezárta a g.k. magyarok m. lit. nyelvért folytatott küzdelmét. Létrehozta a g.k. szórványhelynökséget, 1968: joghatóságát a Sztszék kiterjesztette az ország ter-ére. 1968: a K-i Kongr., 1972: a K-i Kánonjogi Kódexrevíziós biz. tagja lett. - Utóda 1975. I. 10: Timkó Imre. P.I.

K-i Egyh. 1937:1-2. sz.; 1939:7. sz. - Vigilia 1966:8. - MÉL III:167. - Schem. Hd. 1982:27. - Dudás Bertalan közlése