🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Domonkos-kódex
következő 🡲

Domonkos-kódex, 1517: 171 levél terjedelmű, Szt Domonkos életét és csodáit elbeszélő magyar nyelvű kézirat. →Ráskai Lea másolta a Nyulak szigeti domonkos ktorban. - A ~ fő forrásai Szt Antonin Chroniconja és Gerardus de Fracheto Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum c. műve. A csodák közül öt Mo-hoz köthető. A ~ a 17-18. században a pozsonyi klarisszák birtokában volt, az egyik apáca révén jutott Szerdahelyi Gábor besztercebányai püspökhöz, az ő hagyatékából pedig a káptalan ajándékaként a Nemzeti Múzeum könyvtárába. Jelzete az OSZK-ban MNY. 6. - Kiadásai: ~. Kiad. Király Pál-Komáromy Lajos. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 3.) -  ~. Kiad. Komlóssy Gyöngyi, Bp., 1990. (Régi Magyar Kódexek 11.)  M. E.

ItK 1903:59, 188. (Katona Lajos: Az Ehrenfeld és Domonkos-codex forrásai.)


Domonkos-kódex, 1517: Szt Domonkos életét és csodáit elbeszélő magyar nyelvű kézirat. – →Ráskai Lea másolta a Nyulak szigeti domonkos ktorban, 171 levél terjedelmű. Fő forrásai Szt Antonin Chroniconja és Gerardus de Fracheto Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum c. műve. A csodák közül 5 Mo-hoz köthető. A ~ a 17–18. sz: a pozsonyi klarisszák birtokában volt, az egyik apáca révén jutott Szerdahelyi Gábor besztercebányai pp-höz, az ő hagyatékából pedig a kápt. ajándékaként a Nemz. Múz. kvtárába. Jelzete az OSZK-ban MNY. 6. – Kiadásai: ~. Kiad. Király Pál–Komáromy Lajos. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 3.) – ~. Kiad. Komlóssy Gyöngyi. Bp., 1990. (Régi m. kódexek 11.) M.E.

ItK 1903:59, 188. (Katona Lajos: Az Ehrenfeld és Domonkos-codex forrásai)