Magyar Katolikus Lexikon > D > Dicsőség az Atyának és Fiúnak...


Dicsőség az Atyának és Fiúnak... (lat. Gloria Patri et Filio...): a Szentháromságot dicsőítő kis →doxológia a liturgiában, a zsoltárok végén és responzóriumokban. - Teljes szövege: ~ és a Szentlélek Istennek; miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, Amen! - Első felét a 3. sz-ból ismerjük. Egyesek szerint a →niceai zsinat vezette be. Az egyházatyák - az ariánusokkal szemben, akik a Fiúban v. a Fiú által dicsőítették az Atyát - mint szentháromsági formulára hivatkoznak rá. A ~ 2. felét a 6. sz. elején Galliában vezették be. A zsolt-ok végére Szt Benedek regulája rendelte. - A bizánci szert-ban ált. a hétköznapi reggeli istentiszt-en és az →apodeipnonban imádkozzák. **

Kraus I:377. - Radó 1961:65.