Magyar Katolikus Lexikon > D > Diósgyőr


Diósgyőr, B-A-Z m.: 1. várát 896: Geuru néven említik. A tatárdúlás (1241-42)  idején pusztulhatott el. 1270 k. Ákos nb. Ernye bán kővárat épített. 1316: Károly Róbert elfoglalta, majd Debreceni Dózsa kapta meg. Később kir., ill. kirnéi vár. Mai alakját Nagy Lajos idejében nyerte, aki szívesen tartózkodott itt. A török időkben elavult erősségnek számított. 1536: Szapolyai J. elfoglalta és a Balassáknak adta, ezután sűrűn cserélt gazdát. 1596: a törökök felgyújtották. 1618: az ogy. elrendelte megerősítését. I. Rákóczi György hadai 1644: rövid időre megszállták. 1678: Thököly kezére került, de a császáriak visszavették és megrongálták. 1704: a kurucoké lett, 1711 u. pusztulásnak indult, köveit széthordták. A négyzet alaprajzú, 4 saroktornyos belső várat sokszögű, tornyos külső vár övezte vizesárokkal. Ma helyreállítva látható. - 2. Krisztus Testéről nev. pálos monostor. 1304: az Ákos nb. Ernye bán fia, István nádor a ~ melletti monostornak, melyben a később pálosoknak nev. keresztúri (szentkereszti) remeték laktak, Szabolcsban egy halastavat adományozott. 1313: nekik és a dédesi monostorban lakó társaiknak adta a Csenyik nevű lakott földet ~ közelében és egy szőlőt. I. Károly Róbert 1316: István nádor fiaitól a várat elkobozta hűtlenségük miatt. A pártfogó nélkül maradt remeték 1317: generális perjelüktől, Lőrinctől, 1328: az egri pp-től és XXII. János p-tól kértek megerősítést monostoruk és birtokaik számára. A p. okl. (ez az első, amit a pálosok a p-tól kaptak) mint ágostonosokat említi őket. Nagyzsolcán a Sajón, Miskolcon és ~ött a Szinván, Csabán a Hejőn malmaik, a környező dombokon szőlőik voltak. Mária kirné 1390: adott nekik földet a monostor szomszédságában, hogy gyümölcsöskertjüket bővíthessék. I. Ulászló 1440: teljes adómentességet adott miskolci házuknak. Mátyás kir. 1460: a máramarosi sókamarától 150 Ft értékben évi 7500 db sót utalt ki nekik; 1472: megengedte, hogy Miskolcon évente 10 hordó bort mérhessenek ki termésükből. 1470: 408 Ft-ért megvették a Zemplén és Borsod határán fekvő Harkány falut. A ~i monostor jelentőségét mutatja, hogy 1494: Szokoli János csanádi pp., lemondva méltóságáról, itt öltözött be pálosnak. A 16. sz. közepén hatalmaskodó főurak zaklatták, 1549: Balassa Menyhért visszaadta 3 malmukat és Harkányt, de az elnéptelenedett monostor ingatlanai hamarosan bérlők kezére kerültek. - 1736: a pálosok visszakapták. A romos falak között Kotnaky Fülöp sajóládi perjel kis tp-ot és 9 helyiséget alakított ki. 1742: először ülték meg újra Úrnapját a helyreállított klastromban. 1786-ig 2-6 szerz. lakta. Okl-ei nagyrészt fennmaradtak. Átalakított épületének egy része a ~ből Hámor felé vezető főút (Árpád u.) jobb oldalán, a 3234 hrsz. alatt látható; ma az áll. erdészeté. - 3. plébánia. →Miskolc-Diósgyőr Bá.B.-H.F.

1. Vártúrák I:163. - Fügedi 1977:124. - Kiss 1984:90. - 2. Györffy I:774. - DAP I:68. - Borsodi Levtári Évkv. 1985:558. (Bándi Zsuzsa) - TKMK 2.