Magyar Katolikus Lexikon > D > Daróc


Daróc, v. Sáros vm. (Šarišske Dravce, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. tárcai esp. ker-ében. - 1295: Dorauch. Tp-át 1427 e. Alexandriai Szt Katalin tiszt. sztelték, a mait 1659: építették. Főoltárképét 1779: Volucki Károly festette. Lakói 1573 k. ev-ok lettek. 1753: alapították újra. Kegyura 1880: a közbirtokosság. Anyanyelve szl. - Filiái 1917: Bajorvágás, Polony, Széprét. - Lakói 2000: 1149 r.k., össz. 1195. **

KTN I:436. - Schem. Cass. 1915:111; 2000:65. - Garas 1955:165.

Daróc, v. Szepes vm. (Dravce, Szl.): antonita kolostor és templom. - IV. László 1282: a falut Görgey Jordán fiának, Illésnek adta. Hain G. szepesi krónikája szerint 1288: alapították az antoniták ispotályos ktorát. 1313: említik először. 1363-75: vsz. ők voltak azok a keresztesek, akik igyekeztek megszerezni a kassai városi ispotályt. 1399: szerződést kötöttek jobbágyaikkal. 1402: a p. a plébtp-uknak búcsúkiváltságot adott. VII. Kelemen 1523: a betegek és zarándokok megsegítésével szerzett érdemeikért megengedte, hogy alamizsnát gyűjtsenek. 1538: a konvent föloszlott. - Korábban Remete Szt Antal tp-a ma Szt Erzsébet plébtp. Hajóját középvonalban 2 pillér tagolja 6 boltmezőre. 2 boltszakaszos szentélye egyenes záródású. A tp. 26 m hosszú, Ny-i falához zömök, kívülálló torony csatlakozik. A falfestmények a 13. sz. végéről és a 15. sz-ból, keresztkútja a 13. sz. végéről, gótikus pasztofóriuma 1282-ből, kétszer 5 üléses gótikus stalluma a 15. sz. végéről, egy harangja 1516-ból való. 1450 k. készült Szt Antalt ábrázoló főoltára a bpi Szépműv. Múz-ban van. A ktor a tp. É-i oldalához csatlakozott. H.F.

Wagner, C.: Analecta Scepusii. III:163. - Kőszeghy, E.: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz. Kesmark, 1930. - Devoráková, V.: Stredoveka nástenná mal'ba na Slovensku. Bratislava, 1978:91.