Magyar Katolikus Lexikon > D > Dávid Fia


Dávid Fia: Jézus Krisztus messiási-királyi címe. - Az →Emberfiához hasonló kifejezés, a Dávid családjából való származást hangsúlyozza. A Messiásnak ui. a próféciák szerint Dávid házából kellett születnie (2 Sám 7,14; Iz 9,1-6; 11,1-10). Mt és Lk →Jézus családfájával ezt mutatják be, s a beteljesedés lényeges mozzanata, hogy a Messiás Dávid városában, Betlehemben született (Mt 2,1-12; Lk 2,1-10; vö. Jn 1,46; 7,42; Mt 2,23). - A szt szerzők többször hivatkoznak arra, hogy a Dávidnak adott ígéretek fiában, Jézusban teljesedtek be. (Lk 1,32; ApCsel 2,25-31; 4,25-28; 13,22; 15,15-18; Zsid 11,32.39; . Mk 2,23-28; Jel 3,7; 5,5; 22,16.).  - A levelekben a ~ kifejezés nem fordul elő.  A Róm 1,3 és 2Tim 2,8 a Dávid magvából kifejezéssel állítja, hogy Jézus embersége szerint ~. - Gyógyulást keresők így szólítják Jézust:: ~, könyörülj rajtunk! (Mk 10,47), s ezzel Messiás voltát vallották meg. A Messiás-kir-nak szólt a Hozsanna ~nak kiáltás  (Mt 21,9).  **

EWNT III:935.