Magyar Katolikus Lexikon > C > csobotfalvi kézirat


csobotfalvi kézirat   →csíkcsobotfalvi kézirat