Magyar Katolikus Lexikon > C > cselekvőképesség


cselekvőképesség: a jogban a személynek az képessége, hogy a jogok gyakorlására törvényesen biztosított lehetőség keretei között közvetlenül (képviselő nélkül), saját tettei útján válthat ki jogi hatásokat (szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket). - A ~ magában foglalja a →jogcselekmények, →jogügyletek végrehajtására való képességet és a →büntetendő cselekmények elkövetésére való képességet is. A ~ a kánonjogban lehet teljes v. korlátozott (pl. kiskorúaké, →életkor). A ~ kifejezést egyébként a CIC ebben a formában nem használja.  E.P.

Erdő 1991:101.