🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > családstatisztika
következő 🡲

családstatisztika: a →statisztika tudományának a →családdal foglalkozó része. A ~ a család összetételét (az 1 házt-ban élő családok és a családban élő személyek száma) és feladatait vizsgálja országonként és nemzetk. összehasonlításban. - A mo-i családok statisztikája:

1. A család és a házt-ok viszonya 1960-90.

a) A lakosság megoszlása családházt. (*) szerint:

A háztartásban élő           A háztartások száma                
családok száma

                      1960      1970        1980     1990

1                2.423.622  2.515.459.  2.704.935  2.692.764

2                  160.421    179.650     153.718     97.100

3 és több            3.947      5.284       5.038      3.004

Összesen:        2.587.990  2.700.393   2.863.691  2.792.868

(*) Egy és több családos háztartások; háztartáson értve az 1 lakásban élő, a fenntartási költségeket közösen viselő, közösen étkező családtagok közösségét.

b). A lakosság megoszlása nem családháztartás (*) szerint:

Háztartás-összetétel          A háztartások száma  

                      1960     1970     1980       1990

Egyszemélyes        446.928   590.337   730.741    945.973

Egyéb összetételű    44.183    87.110   124.917    150.691

Összesen            491.111   677.447   855.658  1.096.664

(*) Az egyszemélyes és az egy fedél alatt, de egymástól függetlenül élők házt-a.

c) A lakosság megoszlása a családháztartásban élő személyek száma szerint:

A háztartásban élő      Családháztartásban élő személyek száma
családok száma

                    1960           1970          1980         1990

1                 8.096.328     8.180.531      8.505.062   8.314.646

2                   863.720       975.631        827.532    515.661

3 és több            32.443        43.489         41.520     25.571

Összesen:         8.992.491     9.199.651      9.374.114   8.855.878

d) A lakosság megoszlása nem családháztartás szerint:

Háztartás-összetétel          A háztartásokban élők száma

                      1960        1970         1980       1990

Egyszemélyes        446.928      590.337       730.741    945.973

Egyéb összetételű    97.964      190.606       272.388    321.978

Összesen            544.892      680.943     1.003.129   1.267.951

Összes háztartásban                                               
élők               9.537.383   9.980.594     10.377.243  10.123.829

Lakónépesség       9.961.044   10.322.099    10.709.463  10.374.823

100 háztartásra                                                             jutó személy             310          295           279         260

A családban élők számára döntő fontosságú, hogy a család hány főből áll, milyen a kor, családi állapot (házas, elvált, özvegy) és rokonsági fok szerinti összetétele.

1960-90: a családházt-ok aránya 84,1%-ról 1980: 77,0%-ra, 1990: 71,8%-ra csökkent; a nem családházt-oké (ezen belül döntően az egyszemélyes házt-oké) 15,9%-ról 23,0%-ra, ill. 1990: 28,2%-ra nőtt. A házt. egyre inkább elszigeteli a család tagjait és gyengíti a család közösségteremtő, nevelő hatását. 1980: a m. népességből több mint 1.000.000 nem házasságban, ebből 731.000 egyszemélyes házt-ban élt. Ide számítva az int-ben élő 332.220 főt, arányuk az összlakosság 10%-a; azaz Mo-on kb. 1.000.000 embernek nincs természetes kerete az élet szolgálatára. A helyzet 1990-re tovább romlott: csaknem 1.300 000 fő, a lakosság 12,2%-a nem-családházt-ban él.

2. A háztartástípusok területi megoszlása 1990-ben:

A házt-ban élő 10.123.829 főből községekben élt 3.915.610 fő, az összes 38,7%-a, városokban (Bp. nélkül) 4.255.950 fő, 42,0%, Bpen 1.952.269 fő, 19,3%. A családházt-ok aránya (száma) és a benne élők száma a községekben a legmagasabb. A családházt-ok száma az össz. házt-ból: községekben 75,4%, városokban 74,2%, Bpen 61,2%. A családházt-ban élők száma és aránya: községekben 3.514.039 fő, 89,7%; városokban (Bp. nélkül) 3.780.564 fő, 88,8%, Bpen 1.561.275 fő, 80,0%.

A háztartásban                A háztartások száma                                              élő családok       Budapest           Város              Község               
száma            1980    1990     1980     1990      1980      1990

1              532.927  508.124  1.119.327 1.163.756  1.052.681   1.020.884

2               13.910   11.811     47.738    30.168     92.070      55.121

3 és több          348      282       1.585      940      3.105       1.782

Családháztart-ok együtt                                           
               547.185  520.217 1.168.650 1.194.864  1.147.856   1.077.787

A háztart-ban élő családok típusa

Egyszemélyes    214.956  276.014  277.870    362.570     237.915    307.389

Egyéb                                                 
összetételű      45.283   53.838   42.543     52.972      37.091     43.881

Nem családházt. összesen                                                    
                260.239  329.852  320.413   415.542     275.006    351.270

Összesen         807.424  850.069 1.489.063 1.610.406  1.422.862  1.429.057

A háztartásban élő személyek száma 1990-ben

Háztartás              Budapest     Város        Község   Összesen                  

                 

1 családból         1.499.630    3.613.551    3.201.465  8.314.646

2 v. több családból    61.645      167.013      312.574    541.232

A családházt-ok                                                        együtt              1.561.275    3.780.564    3.514.039  8.855.878

Nem családházt-ok                                                       együtt                390.994      475.386      401.571  1.267.951

Összesen            1.952.269    4.255.950    3.915.610 10.123.829

A háztartások száma az összes %-ában

Háztartás           Budapest           Város           Község
összetétel       1970 1980 1990    1970 1980 1990   1970 1980 1990

1 családból      66,9 66,0 59,8    74,2 75,2 72,2   77,9 74,0 71,4

2 családból       3,6  1,7  1,4     4,2  3,2  1,9    6,7  6,5  3,9

3 v. több                     
családból         0,1  0,1  0,0     0,1  0,1  0,1    0,2  0,2  0,1

A családházt-ok együtt                                                       
                70,6 67,8 61,2    78,5 78,5 74,2    84,8 80,7 75,4

Egyszemélyes                                                                          házt.         25,5 26,6 32,5    19,1 18,6 22,5    13,1 16,7 21,5

Egyéb összetételű 3,9  5,6  6,3     2,4  2,9  3,3     2,1  2,6  3,1

Nem családházt-ok                                                       együtt           29,4 32,2 38,8     21,5 21,5 25,8    15,2 19,3 24,6

Összesen        100  100  100      100  100  100     100  100  100

Csökkent a házt-ban élők átlagos sz-a, mert nőtt az 1, ill. 2-3 személyes házt-oké. Ez a gyermekek számának csökkenésével és az új családok korai szétköltözésével függ össze. Mindez együtt a 100 házt-ban élők sz-át az 1960-as 310 főről 1980-ra 279 főre, 1990-re 260 főre csökkentette. Végeredményben 1990: a házt-ban élő népesség 83%-a, 8,4 millió fő legfeljebb 4 fős közösségben élt. A m. társad. tehát a szó szoros értelmében atomizálódott.

A háztartások száma:

Háztartás             A háztartások száma %-ban
                  1960       1970       1980    1990

1 fős              14,5       17,5       19,6     24,3

2 fős              26,2       25,7       28,1     29,0

3 fős              23,7       23,9       22,3     20,6

4 fős              18,6       18,9       19,5     18,0

5 fős               9,8        8,5        6,8      5,7

6 fős               4,2        3,4        2,4      1,6

7 és több fős       3,0        2,1        1,3      0,8

Összesen          100,0      100,0      100,0    100,0

A háztartásban élő személyek száma:

Háztartások             A háztartásban élő személyek száma                                 
                      főben                              %-ban    
          1960      1970      1980      1990     1960  1970  1980   1990

1 fős    446.928    590.337   730.741    945.973   4,7   5,9   7,0    9,3

2 fős  1.616.258  1.737.232  2.087.596 2.252.434  17,0  17,4  20,1   22,2

3 fős  2.185.605  2.412.705  2.490.279 2.408.724  22,9  24,3  24,0   23,8

4 fős  2.286.576  2.550.792  2.896.540 2.804.568  24,0  25,6  27,9   27,7

5 fős  1.507.465  1.438.615  1.274.185 1.098.515  15,8  14,4  12,3   10,9

6 fős    784.674    698.256    533.892   382.422   8,2   7,0   5,2   3,8

7 v.több 709.877    543.657    364.010   231.193   7,4   5,4   3,5   2,3

Össz.  9.537.383  9.980.594 10.377.243 10.123.829  100,0 100,0 100,0 100,0

A községi házt-ok 11%-ában élt ötnél több fő - mivel ezek együttes száma a községekben élők 22%-a, csaknem 850.000 fő - lényegében minden negyedik ember. Országos tendencia viszont, hogy az egyszemélyes házt-ok sz-a (főként Bpen és a városokban) évtizedről évtizedre (14,5-17,5-19,6%) több, 1990-re már minden 4. házt-ban (24,3%) 1 fő élt. Ezzel szemben az 5 és több fős házt-ok száma (főként Bpen és a városokban) meredeken, az 1960-as 17,0%-ról 1990-re 8,1%-ra, a felére csökkent, a benne élők száma pedig az 1960-as 31,4%-ról 1990-re 17,0%-ra esett vissza.

A háztartásban élő személyek száma 1990:

Háztartás      Budapest         Város          Község

1 fős           276.014         362.570        307.389

2 fős           511.998         914.994        825.442

3 fős           493.242       1.052.127        863.355

4 fős           449.692       1.285.008      1.069.868

5 és több       221.323         641.251        849.556

Összesen      1.952.269       4.255.950      3.915.610

A háztartások száma %-ban

              Budapest           Város                 Község
            1970  1980 1990    1970  1980  1990   1970  1980  1990

1 fős        25,5  26,6  32,5    19,1  19,0  22,5   13,1  16,7  21,5

2 fős        28,2  30,9  30,1    24,3  26,8  28,4   25,4  27,6  28,9

3 fős        24,4  22,3  19,3    25,0  23,3  21,8   23,1  21,6  20,1

4 fős        14,4  14,8  13,2    19,5  21,9  19,9   20,5  20,0  18,7

5 fős         5,1   4,1   3,6     7,6   6,3   5,4   10,5   8,6   7,1

6 fős         1,6   0,9   0,9     2,8   1,8   1,4    4,6   3,5   2,5

7 és több     0,8   0,4   0,4     1,7   0,9   0,6    2,8   2,0   1,2

Összesen    100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  100,0

1990: a lakosság 98%-a házt-ban élt. A házt-okból (3.889.532) családházt. 2.792.868, az össz. 72%-a, bennük élt 8.855.878 fő, a lakosság 85,4%-a köv. megoszlásban:

                          Családszám    

Családházt.     1960              1980                 1990

típus      házttip.  összes    házttip.  összes    házttip.  összes

          szerint   családra  szerint   családra  szerint   családra

1 cs-os   2.423.662 2.423.622 2.704.935 2.704.935 2.692.764 2.692.764

2 cs-os     160.421   320.842   153.718   307.436    97.100   194.200

3 és több     3.947    12.087     5.038    15.297     3.004     9.239

Összesen  2.587.990 2.756.591 2.863.691 3.027.668 2.792.868 2.896.203

                    Családházt-ban élő személyek

1 cs-os   8.096.328   ---   8.505.062    --   8.314.646     --

2 cs-os     863.720   ---     827.532    --     515.661     --

3 és több    32.443   ---      41.520    --      25.571     --

Összesen  8.992.491   ---   9.374.114    --   8.855.878     --

A hagyományos családfelfogás a férj-feleség (gyermekes v. anélküli), és az egyik szülő és a gyermekek életközösségét tekinti családnak. Az ilyen felfogású családok száma 1990: 2.896.203 volt (lényegében azonos 1970-nel) és e családokban élt 8.446.463 fő, a lakónépesség 81,4%-a.

A népességből a hagyományos családban élők száma (%): 1949: 87,9%; 1960: 86,4%; 1970: 84,3%; 1980: 83,1%; 1990: 81,4%.

A családok és a családban élők családösszetétel

és az átlagos családnagyság szerint

Év     Összesen              Házaspár                      Egy szülő                                 
                      (élettársi kapcsolattal együtt)    gyermekkel                      
                    együtt       gyermek     gyermekkel                                       
                                 nélkül    

                                Család

1949   2.385.112   2.078.262     639.558.     1.438.704      306.850

1960   2.756.591   2.388.007     848.941      1.539.066      368.584

1970   2.890.962   2.597.511     974.391      1.623.120      293.451

1980   3.027.668   2.686.441   1.065.713      1.620.728      341.227

1990   2.896.203   2.446.341     992.494      1.453.847      449.862

                    Családban élők összes száma

1949   8.092.481   7.193.481   1.279.116      5.914.365      899.000

1960   8.607.651   7.660.047   1.697.882      5.962.165      947.604

1970   8.697.183   7.965.921   1.948.782      6.017.139      731.262

1980   8.897.540   8.079.839   2.131.426      5.948.413      817.701

1990   8.446.463   7.353.063   1.984.988      5.368.075    1.093.400     

                         Gyermekszám

1949   3.629.107   3.036.957       ..             ..         592.150   

1960   3.463.053   2.884.033       ..             ..         579.020

1970   3.208.710   2.770.899       ..             ..         437.811

1980   3.183.432   2.706.958       ..             ..         476.474

1990   3.103.919   2.460.381       ..             ..         643.538

                 100 családra jutó családtag

1949      339        346          200            411            293   

1960      312        321          200            387            257       

1970      301        307          200            371            249

1980      294        301          200            367            240

1990      292        301          200            369            243

                 100 családra jutó gyermek

1949      152        146          ..              ..            193           

1960      126        121          ..              ..            157   

1970      111        107          ..              ..            149  

1980      105        101          ..              ..            140

1990      107        101          ..              ..            143

A családban élők lélekszámát tekintve 1949: 89%, 1980: 91%, 1990: 87% élt házaspárok alkotta családi közösségben. A csonka családban élők aránya 1949: 11, 1980: 9, 1990: 13%. Nőtt a gyermek nélküli családok sz-a és aránya. Ilyen családban élt 1949: 1.279.116 fő, a családban élő népesség 16, 1980: 2.131.426 fő, 24, 1990: 1.984.988 fő, 24%-a. A gyermek nélküli családok sz-a 1949: az összes 27, 1980: 35, 1990: 992.494 fő, az összes 34%-a. Ennek párjaként a gyermekes családban élők sz-a 1949: 6.813.365 fő, az összes 84, 1980: 6.766.114 fő, az összes 76, 1990: 6.461.475, az összes 76%-a. A gyermek nélküli családok sz-ának emelkedésével és a kisebb családtípussal függ össze, hogy csökken a 100 családra jutó családtagok és gyermekek sz-a. 1949: 100 családban 339 fő, ebből 152 gyermek, 1980: 294 fő, ebből 105 gyermek, 1990: 292 fő ebből 107 gyermek volt. 1949: a családok 27, 1980: 35, 1990: 34%-a gyermektelen volt, v. már nem élt együtt gyermekével, s ilyen családban élt a családos lakosság 16-24-24%-a, 1980: 2,1, 1990: 2 millió ember; 1980: a családok 34%-a 1 gyermekes volt, s ilyen családban élt a családban élő lakosság 32%-a, 1990-re az arány érdemben nem javult (30%).

A család közösségi természetét tekintve előnytelen, hogy a családok 1980: 69, 1990: 67%-a, a személyek 56, ill. 54%-a gyermek nélkül v. 1 gyermekkel élő család, ill. 1 gyermekkel élő, csonka család volt. A 2 gyermekes család vált ált-sá: 1949: a családok 22, 1980: 25, 1990: 26%-a. 1980: gyermektelen, 1, ill. 2 gyermekes családban élt 7.870.736 fő, 1990: 7.472.197 fő. Rohamosan csökkent a 3 és több gyermekes családok sz-a. 3 gyermekes volt 1949: az összes család 10, a családban élők 15%-a, 1980: az összes család 5, a családban élők 8%-a. 1990: az összes család 5, a családban élők 9%-a. 4 és több gyermekes volt 1949: az összes család 9, a családban élők 19%-a, 1980: az összes család 2, a családban élők 4%-a, 1990: az összes család 1, a családban élők 3%-a.

A családok száma gyermekszám szerint

Év    Családok száma   0         1         2          3      4 és több        
        összesen                     gyermek a családban

1949  2.385.112    639.558   755.819   520.855   244.285    224.595

1960  2.756.591    848.941   955.651   596.241   214.038    141.720   

1970  2.890.962    974.391  1.022.773  645.192   163.074     85.532  

1980  3.027.668  1.065.713  1.019.512  749.976   141.969     50.498   

1990  2.896.203    992.494    954.166  761.208   148.012     40.323

          A családok megoszlása gyermekszám szerint (%)

1949      100,0       26,8      31,7      21,9      10,2        9,4

1960      100,0       30.8      34,7      21,6       7,8        5,1

1970      100,0       33,7      35,4      22,3       5,6        3,0

1980      100,0       35,2      33,7      24,7       4,7        1,7

1990      100,0       34,3      32,9      26,3       5,1        1,4

A család életének (születés, halál, szaporulat) alakulása: a házas nők termékenysége a 20. sz-ot tekintve folyamatosan csökken: 100 házas nőre 1920: 362, 1949: 257, 1980: 189, 1990: 188 gyermek jutott. Az 1949-60: átlagos csökkenés a háború előtti 10%-pontnak felel meg. Az →abortuszrendelet (1956) következtében 1960-70: a csökkenés 13%-pont. Az átlagos gyermekszámcsökkenés alapvetően a 4 v. több gyermeket vállaló anyák sz-ának csökkenésével függ össze: 4 v. több gyermeket szült a házas nők 1920: 42, 1949: 26, 1960: 20, 1980: 9, 1990: 6%-a.

A 15 éves és idősebb házas nők megoszlása élve született gyermekek sz-a szerint %-ban:

                   Élve született gyermek                  100 nőre jutó  
       0     1      2     3     4     5    6/több  össz.  élve született
                                                             gyermek.

1920  17,9   16,6   12,5  10,9  9,2   7,4   25,5     100,0     362

1930  17,1   16,9   16,5  12,8  9,6   7,1   20,0     100,0     327

1949  18,4   22,3   20,7  13,1  8,2   5,4   11,9     100,0     257

1960  15,1   25,4   25,8  13,9  7,5   4,3    8,0     100,0     232  

1970  13,8   29,3   31,0  12,7  5.8   3,0   4,4      100,0     201

1980  11,9   27,9   39,2  12,3  4,3   1,9    2,5     100,0     189

1990   8,8   26,2   45,9  12,9  3,6   1,3    1,3     100,0     188

1990: a házas nők 46%-a 2, 26%-a 1 gyermeket vállalt. A gyermeket nem vállaló nők sz-a 1930-90: 17-ről 9%-ra csökkent. A család reprodukciós szerepét ebben a formában már nem tudja betölteni, mert a népesség utánpótlásáról csak akkor lehet szó, ha egy-egy család termékenységi sz-a legalább 2,3, azaz 100 családban legalább 230 gyermek születik; népszaporulat pedig csak akkor várható, ha ezen felül születnek gyermekek. E termékenységi érték a századfordulón 5,3; 1940: 4,3; 1980: 2 volt. Az adott helyzetben már a népesség szinten tartásának sincs lehetősége, mert az élve született gyermek/házas nő szám fokozatosan csökken:

      Összes élve szül.   Házas nők száma   Élve született gyermekek
       gyermek száma                         átlagos sz-a a 15 éves
                                         és idősebb házas nőkre számítva

1920     5.948.192              1.643.943              3,62      

1930     6.151.547              1.878.888              3,27      

1949     5.548.111              2.159.618              2,57      

1960     5.864.482              2.524.343              2,32          

1970     5.452.931              2.717.700              2,01                   

1980     5.325.786              2.818.679              1,89      

1990     4.738.473              2.525.754              1,88         

Év      Népesség      Élve                  Természetes       Termékenységi
       száma      születések               szaporulat        arányszám (*)                                                                                                                                                                                                                            

       1000 fő    szám, fő  1000 lakosra  szám, fő  1000 lakosra

1948     9119      191.907    21,0        86.127      9,4       2,58

1949     9205      190.398    20,6        84.680      9,2       2,54

1950     9293      195.567    20,9        88.665      9,5       2,62

1951     9383      190.645    20,2        80.647      8,5       2,54

1952     9463      185.820    19,6        78.377      8,3       2,47

1953     9545      206.926    21,6        94.887      9,9       2,73

1954     9645      223.347    23,0       116.677     12,0       2,94

1955     9767      210.430    21,4       112.582     11,4       2,8

1956     9883      192.810    19,5        88.574      9.0       2,6

1957     9829      167.202    17,0        63.557      6,5       2,27

1958     9850      158.428    16,0        60.562      6,1       2,16

1959     9913      151.194    15,2        47.314      4,7       2,07

1960     9961      146.461    14,7        44.936      4,5       2,02

1961    10.007     140.365    14,0        43.955      4,4       1,93

1962    10.052     130.053    12,9        21.780      2,1       1,8

1963    10.074     132.335    13,1        32.464      3,2       1,81

1964    10.108     132.141    13,1        31.311      3,1       1,8

1965    10.140     133.009    13,1        24.890      2,4       1,84

1966    10.166     138.489    13,6        36.546      3,6       1,87

1967    10.203     148.886    14,6        39.356      3,9       2,0

1968    10.244     154.419    15,1        39.065      3,9       2,06

1969    10.284     154.318    15,0        37.659       3,6      2,03

1970    10.322     151.819    14,7        31.622       3,1      1,97

1971    10.352     150.640    14,5        27.631       2,6      1,92

1972    10.378     153.265    14,7        34.274       3,3      1,93

1973    10.410     156.224    15,0        32.858       3,2      1,95

1974    10.442     186.288    17,8        60.472       5,8      2,3

1975    10.501     194.240    18,4        63.138       6,0      2,38

1976    10 563     185.405    17,5        53.165       5,0     2,26

1977    10.615     177.574    16,7        45.543       4,3     2,17

1978    10.660     168.160    15,8        28.039       2,7     2,08

1979    10.687     160.364    15,0        23.535       2,2     2,02

1980    10.709     148.673    13,9          3318       0,3     1,92

1981    10.705     142.890    13,4         -1867      -0.2     1.83

1982    10.695     133.559    12,5        -10.759     -1,0     1,78

1983    10.671     127.258    11,9        -21.385     -2,0     1,73    

1984    10.640     125.359    11,8        -21.350     -2,0     1,73

1985    10.599     130.200    12,3        -17.414     -1,6     1,88

1986    10.560     128.204    12,2        -18.885      -1,8    1,83

1987    10.509     125.840    12,0        -16.761      -1,6    1,81

1988    10.464     124.296    11,9        -15.746      -1,5    1,79

1989    10.421     123,304    11,9        -21.391      -2,1    1,78

1990    10.375     125.679    12,1        -19.981      -1,9    1,84

1991    10.355     127.207    12,3        -17.606      -1,7    1,86

1992    10.337     121.724    11,8        -27.057      -2,6    1,77

(*) kortól függő termékenységi arányszám, 1 nőre jutó érték. Azt jelzi, hogy egy nő átlagosan hány gyermekkel fejezné be termékenységét, ha olyan gyakorisággal szülne, mint az adott évben szülő 15-40 éves nők tették.

Év             Reprodukciós együttható **                                                             
                 nyers        tiszta

1949               1,223        1,060

1950               1,259        1,106

1960               0,975        0,917

1970               0,953        0,912

1971               0,931        0,891

1972               0,931        0,894

1973               0,943        0,906

1974               1,117        1,069

1975               1,157        1,111

1976               1,096        1,056

1977               1,056        1,021

1978               1,010        0,979

1979               0,985        0,956

1980               0,937        0,909

1981               0,919        0,894

1982               0,865        0,843

1983               0,859        0,837

1984               0,849        0,826

1985               0,892        0,867

1986               0,893        0,870

1987               0,880        0,859

1988               0,872        0,852

1989               0,852        0,831

1990               0,906        0,889     

** A nyers (bruttó) reprodukciós (szaporodási) arányszám azt mutatja, hogy az adott évnek megfelelő születési gyakoriság mellett egy nő élete folyamán hány leánygyermeknek adna életet. A tiszta (nettó) reprodukciós arányszám pedig azt, hogy az egy nőre jutó leánygyermekek közül ugyanezen év halandósága mellett hányan jutnának el a szülőképes életkorba. Ha ez utóbbi értéke 1, a népesség szaporodása megakadt, stagnál, az ezen felüli érték szaporodást, aluli fogyást jelent.

1980-1990: a születési szintet az 1956. évi nemzetpusztító abortusz-gyakorlat döntően befolyásolta. A hivatalos szervek az évenkénti 200.000-et is meghaladó abortuszt az óvszerek (tablettát is beleértve) reklámozásával kísérelték meg ellensúlyozni, mégpedig eredményesen: az abortusz 1980-ra az 1968-as 207.000-ről 120.000-rel, 1982: 79.000-re csökkent, miközben a 17-49 éves, óvszerrel élő nők száma az 1968-as 1,5%-ról 1982-re 32,1%-ra emelkedett. Ez a gyakorlat az abortuszokra jelentkező nők számát csökkentette, a születések számát azonban nem növelte.

Száz 14-49 éves nőre jutó védekező nő aránya (%): 1968: 1,5; 1969: 3,6; 1970: 6,0; 1971: 7,7; 1972: 9,1; 1973: 11,1; 1974: 14,9; 1975: 17,6; 1976: 19,7;  1977: 22,5; 1978: 25,6; 1979: 26,2; 1980: 28,0; 1981: 29,2; 1982: 32,1%.

Az abortuszok száma 1950-1990: össz. 4.600.000 volt. A gyermekáldás elleni védekezés következtében (amit minden 3. fogamzásképes nő alkalmazott) a "gyermek elkerülésére" elégséges volt 1981-1990: az évi átlag 83.600, össz. 836.004 abortusz.

Nemzetközi összehasonlításban az abortuszok száma és aránya 1981-1992:

Év    Magyaro.  Bulgária  Csehszl.  Lengyo.  Finno.  Svédo.

                   abortuszok száma

1981  78.421   152.370   103.517    130.070   14.120   33.294

1982  78.682   147.791   107.638    141.177   13.861   32.604

1983  78.599   134.165   108.662    130.980   13.330   31.014

1984  82.191   131.140   113,802    132.844   18.645   30.755

1985  81.970   132.041   119.325    135.564   13.832   30.838

1986  83.586   134.686   124.158    129.720   13.310   33.090

1987  84.547   133.815   159.316    122.536   13/000   34.707

1988  87.106   (133.000) 164.730    105.333   12.995   37.585    

1989  90.508   132.021   160.285      ..       ..        ..

1990  90.394      ..        ..        ..       ..        ..    

1991  89.931      ..        ..        ..       ..        ..

1992  87.065      ..        ..        ..       ..        ..

      100 élveszületésre jutó arány, %, illetve fő

1981    56        ..        44         19        20        36

1982    59       125        46         20        21        35  

1983    62       110        47         18        20        34

1984    66       107        50         19        21        33

1985    63       111        53         20        22        31

1986    65       112        56         20        22        32

1987    67       115        74         20        22        33

1988    70       ..         76         18        21        34

1989    73       118        77         ..         ..       ..

1990    72        ..        ..         ..         ..       ..

1991    71        ..        ..         ..         ..       ..

Abortuszok száma és aránya 1981-1992: a nyugat-eu. országokban

Év      Egyesült    NSZK     Franciao.   Dánia    Norvégia                                               
       Kirság  

1981      ...      87.353    180.695     22.779     13.845

1982    136.924    91.064    181.122     21.462     13,496  

1983    135.794    86.529    182.862     20.791     13.646

1984    145.497    86.298    180.789     20.742     14.070

1985    150.211    83.538    173.335     19.919     14.599

1986    157.168    84.274    166.797     20.067     15.477

1987    165.542    88.540    162.352     20.830     15,422

1988    178.426    83.784    166.510     21.199     15.852

1989    180.622    75.297    ..          ..         16.208

Száz élveszületésre jutó arány, %, i lletve fő

1981      20         14        21          43         27

1982      19         15        23          41         26

1983      19         15        24          41         28

1984      20         15        24          40         28

1985      20         13        23          37         29

1986      21         14        21          36         29

1987      21         14        21          37         29

1988      23         12        22          36         28

1989      23         11        ..          ...        27

A másfél emberöltő alatt végbement romlás a m. lakosság →életfáját (korstruktúráját) végletesen torzította. A lejátszódott folyamatot szemlélteti, hogy a m. népességen belül a gyermekkorúak (0-14 év) aránya 1880-1920: 37-31% volt, ez 1920-1960: 25%-ra, 1960-1990: 20%-ra süllyedt. A 60 éven fölüliek aránya pedig az 1880: 7%-ról 1920-ra 9, 1960: 14, 1990: 19%-ra emelkedett.

A népesség korösszetétele

Év            0-14      15-39    40-59       60 éven     Összesen              
             évesek     évesek    évesek       felüliek               

1869.XII.31. 1.840.507  2.015.632    899.296    255.875   5.011.310

1880.XII.31. 1.875.652  2.121.862    975.305    356.372   5.329.191

1890.XII.31. 2.176.849  2.303.408  1.114.180    414.914   6.009.351

1900.XII.31. 2.391.601  2.652.238  1.296.496    514.080   6.854.415

1910.XII.31. 2.645.486  2.938.945  1.419.973    607.710   7.612.114

1920.XII.31  2.446.309  3.294.084  1.526.294    720.188   7.986.875

1930.XII.31. 2.392.245  3.702.680  1.742.018    848.166   8.685.109

1941.I.31.   2.420.401  3.786.763  2.111.465    997.445   9.316.074

1949.I.1.    2.290.090  3.569.766  2.271.891  1.073.052   9.204.799

1960         2.529.453  3.662.417  2.396.513  1.372.661   9.961.044

1970         2.176.507  3.821.424  2.564.369  1.759.799  10.322.099

1980         2.341.173  3.832.516  2.705.642  1.830.132  10.709.463

1990         2.130.549  3.687.555  2.596.873  1.959.846  10.374.823

1991         2.063.688  3.708.330  2.609.268  1.973.556  10.354.842

                            Százalék

1869             36,7      40,2       18,0       5,1        100,0

1880             35,2      39,8       18,3       6.7        100,0

1890             36,2      38,3       18,6       6,9        100,0

1900             34,9      38,7       18,9       7,5        100,0

1910             34,7      38,6       18,7       8,0        100,0

1920             30,6      41,3       19,1       9,0        100,0

1930             27,5      42,6       20,1       9,8        100,0

1941             26,0      40,6       22,7      10,7        100,0

1949             24,9      38,8       24,7      11,6        100,0

1960             25,4      36,8       24,0      13,8        100,0

1970             21,1      37,0       24,8      17,1        100,0

1980             21,8      35,8       25,3      17,1        100,0

1990             20,5      35,5       25,1      18,9        100,0

1991             19,9      35,8       25,2      19,1        100,0

A családok helyzetével foglalkozó hatósági fórumok képviselői gyakran egymástól eltérő okokat jelölnek meg, ha a magyar népesedési helyzetet előidéző tényezőket felsorolják. Ezért minden módszertani és értékelési szempontot célszerű mellőzni, és az elmúlt másfél emberöltő tényeit kell rögzíteni. Így pl. azt, hogy a Mo-ot körülölelő és tört-e során sokszor szerepet játszó 31 ország népessége hogyan változott meg 1950-1990 között.

     Eszerint a környező országok népességének alakulása

Ország               Év                Növekedés    Százalékkal

                 1950       1990       mértéke

Magyaro.        9.300.000   10.400.000     1.100.000    11,2

SZU           181.050.000  289.350.000   108.300.000    59,8

Lengyo.        24.824.000   38.180.000    13.356.000    54,0

Jug.           16.346.000   23.820.000     7.474.000    45,7

Ro.            16.311.000   23.200.000     6.889.000    42,7

Holl.          10.114 000   14.940.000     4.826.000    47,7

Svájc           4.694.000    6.710.000     2.016.000    42,9

Fro.           41.764.000   56.420.000     9.130.000    35,1

Spo.           27.868.000   38.960.000    11.092.000    39,8

Olaszo.        46.769.000   57.660.000    10.891.000    23,0

A környező országok népességének alakulása 1950-90.

Becslések szerint Mo. népessége 2020-ra kb. 8-9.000.000 lesz. Mo. népességének aránya pedig Mo.+Ro.+Jug.+Cseh-Szl. népességéből az 1950. évi 17,2%-ról 1990-re 14,2% lett, 2021: előreláthatóan 11-9% lesz. M.T.

KSH kiadványok 1950-92. (Demográfiai Évkv., M. Stat. Évkv., M. Stat. Zsebkv., Nemzetk. Évkv., Nemzetk. Zsebkv., Népszámlálási Köt-ek) - Demografic Yearbook 1950-92.