🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > családpolitika
következő 🡲

családpolitika: a →családra céltudatosan ható törvények és intézkedések összessége. - A jövedelem- v. a népességpol. régebben is hatott a család alakulására, de a ~ a mai jogrend jelensége. - A rossz ~ életellenes, akadályozza a gyermekek születését, nevelését, szétzilálja a családokat, megölhet népeket (→abortusz). A jó ~ törekszik biztosítani a feltételeket, hogy a család feladatait a lehető legjobban oldhassa meg. - A családok terheit könnyíti azzal, hogy a jövedelem számításánál figyelembe veszik a gyermekek számát (→bér), s hozzájárul a nevelési költségekhez; javítja a lakáskörülményeket, szociális szolgáltatásokat biztosít. A jó ~ segíti a családjog fejlődését is. - Van egy olyan tendencia Eu-ban, mely igyekszik megnyirbálni a családoknak juttatott anyagi támogatást, és ~ helyett szociálpol. támogatásokra törekszik (melyet a rászoruló ~tagoknak, pl. a gyermekeknek nyújt). Annyiban jogos ez a szociális segélyezés, hogy segítségére van a rászorulónak. Elkülönítve kezelheti ellenben az egyes családtagokat, pl. az anyát és a gyermekeket, és esetleg nem veszi figyelembe azt a szolgálatot, amit a család nyújt az államnak. Így hátrányba kerülhetnek a több gyermeket nevelő családok. Több eu. ország törvényhozása a gyermekek otthoni nevelésének támogatása helyett a nők munkafeltételeinek javítására törekszik. A sokgyermekes családok ilyen körülmények között hátrányban vannak a gyermektelen házaspárokkal és a házasságot nem kötőkkel szemben. **

L'Osservatore Romano (heti ném. összefoglaló) 2003. IX. 26:9.


családpolitika: a társadalompolitika része. – Közvetlen célja az, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a család alapításához, a családok gyarapodásához, a családok megtartó erejének erősítéséhez és a családok által kívánatosnak tartott gyermekszám eléréséhez. E cél megvalósulása egyúttal eredményezi a kedvezőtlen népesedési folyamat megváltozását is. V.G.