🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csajkás kerület
következő 🡲

csajkás kerület, sajkás kerület (lat. Csajkistarum districtus navalis militaris), 1763–(1849. ápr. 28.)1852: magyar határőrvidék a Tisza Dunába torkollásánál. – É-on és Ny-on →Bács vármegye, K-en a Tisza (balpartján →Torontál vármegye), D-en a Duna (jobbpartján a →Péterváradi végezred) határolta. Mária Terézia (ur. 1740–80) rendeletére hajós, halász lakóiból a Tiszán, a Dunán és a Dráván a határ őrzésére állandó sajkás határőrszázadot szerveztek. 1068 főből álló ezredben hadiszolgálatukat hajókon végezték és hidakat építettek. – 1807: ter-e 16,5 mf2, 13 faluját és 12 pusztáját 19.468 fő lakta, közülük 930 r.k. hívő. 1828: székhelye Titel mezőváros (471 házban 789 r.k., 1687 g.kel, 23 egyéb, 1 izr., össz. 2500 lakossal), 13 falujában és 12 pusztáján össz. 22.443 lakossal. 1848. VI. 6: egy rác csapat Titelen föltörte a fegyvertárat, 8 kis ágyúval és hadiszerekkel a Rómaisáncba vonult. VI. 15: kiürítették a titeli fegyverraktárat, 2000 fegyver és 140 ágyúcső került a lázadók rácokhoz. V. Ferdinánd (ur. 1835–48) a ~hez írt (ellenjegyzés nélküli) VI. 16-i kiáltványában engedelmességre intette a határőröket, a 8 ágyú visszaszolgáltatását kérte, s azt, hogy oszoljanak szét, mert vallásukat és nyelvüket nem fenyegeti veszély. A Tiszán átkelt csajkások Tarason és Écskán lázadást szítottak, Kiss Ernő (1799–1849) honvéd ezr. megszalasztotta őket. 1849. IV. 28: a képviselőház Kossuth Lajos indítványára a ~et föloszlatta és →Bács vármegyébe kebelezte. V. 6: Czintula Antal (1799–1868 után) honvéd őrnagy Csurognál a lázadókat leverte, a falut elhamvasztotta. V. 22–24: Perczel Mór (1811–99) tábornok honvédei Titel elleni támadásait visszaverték. Haynau rémuralma idején visszaállították, 1852: titeli csajkások zászlóalja néven újjászervezték. – R.k. hívei a kalocsai érsekmegyéhez tartoztak. 88

Magda 1819:544. – Nagy 1829. II:153. – Szeremley 1867. II:337. – Ortvay Tivadar: A horvát–szlavon–magyar határőrvidék logikája. Temesvár, 1871. – Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak tört. Bp., 1886. – Bács-Bodrogvm. Történelmi Társulat évkv-e. Zombor, 1888. (Iványi István: A csajkás terület 1750–1872-ig)