🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > centurionátus
következő 🡲

centurionátus (a lat. centum, 'száz' szóból): az Árpád-kori magyar várispánságokban és királyi vármegyékben a várnép (várszolgák, castrenses) szervezeti egysége (század, száznagyság). - Élén a vm. tisztviselője, a centurio (száznagy) állt. Könyves Kálmán törv-ei szerint adózási egység. Egy-egy ~ föltehetőleg 100 várszolgacsaládból állt. A ~ok száma az egyes várispánságokban, vm-kben nem volt egyenlő, a név szerint ismert centuriók számából a várszolgacsaládok számára következtethetünk. A centuriók feladata elsősorban a várszolgák munkájának megszervezése volt, de mivel a várszolgák egy része kétségtelenül hadakozott, sőt van olyan vélemény is (Lederer Emma, Kristó Gyula), mely szerint az összes várszolga hadakozó volt, a centurióknak katonai feladatuk is lehetett. Centuriókkal a kir. udvarok szervezetén kívül nem kir. birtokokon is találkozunk. B.A.

Györffy 1983:609. - Kristó: A vm-k. 1988.