🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > címerbővítés
következő 🡲

címerbővítés, címerjavítás: a meglévő →címer valamely összetevőjének új elemmel való kiegészítése vagy nagyobb értékűre cserélése (insignia augmentatis, armoiries changées). - Kezdetben önkényesen történt, később fejed. megerősítést igényelt. Indoka elvileg bármi lehetett (sikeres vadászat, újabb vitézi tett, hivatali v. diplomáciai siker, beházasodás stb.) Ha a ~ a fejed. címerrel v. annak egyes részeivel történt, gyakran igényelte a meglévő elemek átrendezését (vö. Hunyadi János címere 1453 e. és u.). Az ilyen címert engedményesnek (insignia gratiae v. concessionis) is tekintették. - Mo-on a címeradományozások kezdetétől jelen van a ~ is (1327: Károly Róbert aranymáz viselését engedélyezte Donch mesternek; 1418: Zsigmond kir. koronával bőv. a Soós család címerét, és sisakkoronát adományozott; 1453: V. László vörös oroszlánnal bőv. Hunyadi János címerét; II. Ulászló a lengyel sassal s felesége címerének néhány elemével javította Kassa város címerét stb.). ~sel címertörés is történhetett bizonyos - gyakran meghatározott - elemek beiktatása révén. Sz.L.