🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > céhpecsét
következő 🡲

céhpecsét: a céh által kiadott iratok hitelesítésére szolgáló, figurális rajzolattal ellátott, köriratos jegy, amelyet rendszerint vörös viaszba nyomtak. - Minden céhnek volt saját pecsétnyomója, amelyet a céhmester gondosan őrzött a →céhládában. A ~en rendszerint a céh címerét: a mesterség legjellegzetesebb munkaeszközeit v. termékeit ábrázolták, néha a mestert munka közben és igen gyakran a céh védősztjét, a céh nevének, alapítási évének v. a nyomó készítési évének megjelölése mellett. - Különösen a kk. ~eken gyakori a →céhvédőszent ábrázolása. Pl. a kassai, kolozsvári és nagyszebeni ötvöscéhek 15. sz. ~jein Szt Eligius alakja látható, a kassai barhentszövőkén Alexandriai Szt Kataliné. A protestantizmus idején a védősztek eltűnnek a ~ekről, csak az ellenreformáció idején jelennek meg újra. - 1697: Szt Péter szerepel a pesti és budai s 1711: a tolnai halászok ~jén; Szt Orbán p. 1695: a Pest m., 1703: az egri, 1769: a nagyváradi kádárok ~jén; Szt Kozma és Damján 1726: a budai és 1734: a pozsonyi borbély-seborvosokén. Szt Flórián számos fazekas- és sörfőzőcéh-~en, Szt Erhard a szegedi és újaradi vargákén, Szt Homobonus 1710: a pécsi szabók, Szt Rókus és Sebestyén 1713: a pécsi kőműves- és kőfaragócéh ~jén. Szt István alakját láthatjuk 1756: a szegedi csizmadiacéh pecsétjén, Szt Imréét 1693: a veszprémi tobakokén. - Ádám és Éva képe látható sok fazekas-~en, Illés próf. tüzes égi szekere néhány kerékgyártócéh ~jén, az Isten Báránya jelképet főképpen a mészárosok ~jein alkalmazták. N.P.

Archeol. Közl. 1878. (Myskovszky Viktor: A felsőmo-i múz-okban levő czéhpecsétekről) - Múz. és Kvtári Ért. 1911. (Gyárfás Tihamér: Hazai ötvöscéhek régi pecsétei); 1912. (Kőszeghy Elemér: Hazai ötvöscéhek pecsétjei) - Turul 1930. (Mihalik Sándor: Régi m. ötvös céhpecsétek) - Veszprém Megyei Múz. Közlem. 1963. (Nagybákay Péter: Veszprémi és Veszprém m. pecsétnyomók) - Acta Musei Napocensis III. Cky, 1966. (Bunta Magdalena: Sigilli de breasla in collectia muzeulni de istorie Cluj) - Herman Ottó Múz. Évkv-e 1968. (Bodó Sándor: Borsodi, abaúji és zempléni céhpecsétek) - Csiffáry 1982.