🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csongrádi
következő 🡲

Csongrádi (1944-ig Michls) Jenő (Muraszentes, Vas vm., 1913. júl. 8.–Bp., 2004. jan. 6.): mérnök, térképész, cserkészvezető. – 1919: a megszálló szerbek családját kiutasították, Esztergomban telepedtek le. 1923–: a bencés gimn. tanult, 1931: éretts. 1931–36: Bpen a József műegy. építőmérnöki okl. szerzett. 1 é. kőfaragó-üzemvez. gyakorlat után önállósodott és Süttő községben új bányát és kőfaragó üzemet létesített. – 1942–44: katona, a Honvéd Térképészeti Int. térképésze; családfenntartó lévén 1944. V: leszerelték. 1945: a Földműv. Min. megbízásával, mint térképész a földreform szervezését 10 Nógrád vmi közs-ben végezte. 1948: a Térképészeti Int. visszahívta, mint polg. alkalmazott és tartalékos alezredes tanította a jövő térképész tisztjeit. 1962: a Nehézipari Min. Találmányi Irodájába helyezték, ahol egy kutatóhajó fejlesztésével foglalkozott. Szívbetegsége miatt 1973. XII: nyugdíjazták. – 1926: lett cserkész az esztergomi 14. sz. Holló cserkészcsapatban, →Mattyasovszky Kasszián OSB parancsnoksága alatt. Őrsvez., s.tiszt, tiszt, majd törzstiszt. 1932: a 14. sz. Öreg-Holló csapat tagja, bekapcsolódott →Teleki Pál vezette „Fiatal Magyarság” mozg-ba és az Orsz. Családvédelmi Alap munkájába. 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsemborin a sajtószolgálatnál dolgozott. Részt vett több európai orsz-ot érintő vízi túrákon. 1976 után „asztaltársaságot” szervezett az öregcserkészekből. 1988: kezdeményezője és egyik kivitelezője volt Teleki Pál Gödöllő-Máriabesnyő-i sírja rendbehozatalának. 1988: egyik szervezője volt a szentendrei cserkész fogadalomtételi ünnepségnek. Részt vett a →Magyar Cserkészszövetség újraalakításában. 1989: az új országos vezetőségben a Szövetség öregcserkész társeln-e. – M: Új m. cserkészkv. Cserkészélet fiúknak és lányoknak. 1–2. köt. Bp., 1991. Bo.J.–Fe.Má.