🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csicsery-Rónay
következő 🡲

Csicsery-Rónay István (Zala, Somogy vm., 1917. dec. 13.–Bp., 2011. ápr. 22): könyvtáros, könyvkiadó, politikus, cserkész. – Ref., →Zichy Mihály festő dédunokája. Apja vitéz csicsery-Rónay István vitéz (1886) földbirtokos, vk. alezredes, 1935/44: ogy. képviselő. – ~nak a bpi piar. gimn. tanulójaként →Sík Sándor volt a cserkész parancsnoka; 1935: éretts. a Piar. Öregdiákok Szöv. tagja. A PPTud.egy. joghallg-jaként Kodály Zoltán szemin-át is látogatta. A Bem József lovas tüzéreknél egyéves önkéntes, 1939: Bécsben konzuli akad. végzett; 1940: Bpen államtud. dr. 1943: a József műegy. mezőgazda okl. szerzett, 1942: behívták katonának, a 2. m. hadsereggel a Donhoz került, az áttörés után sebesülten hozták haza. –1943: a Teleki Pál Munkaközösség náciellenes szervezet Hám Tibor elnöksége mellett üv. aleln-e, 1944. III. 19: ném. megszállás után a M. Függetlenségi Mozg. tagja; az Eb ura Fakó c. illegális lap szerk-je, és a Rákóczi partizánalakulat egyik vez-je. 1945. I.–1947: a Független Kisgazdapárt (FKgP) külügyi oszt. vez-je. – 1947: a „köztársaság-ellenes összeesküvés” terrorperében „összeesküvés és kémkedés” vádjával letartóztatták, 8 hónapig sínylődött az Andrássy út 60-ban. Szabadulása után több társával együtt Au-ba menekült. – Fro-ban, 1949–90: az USA-ban élt, a Szabad Európa Biz. tájékoztatási oszt-án dolgozott, egyik alapítója a kisgazda- és parasztpártiakból alakított Parasztszöv-nek. A washingtoni kongresszusi kvtárban dolgozott, 1951–64: a Hírünk a világban c. folyóir. szerk-je. 1957: a Georgtown Univ-n (Washington) kvtáros okl. szerzett. Washingtonban 1954. I– 2006: az Occidental Press kvkiadó tulajdonosa, a marylandi egy. kvtárosa. – A Hontalan Írók PEN Központja amerikai csop.. az Európai Kulturális Társ. (SEC) tagja. nemzetk. kongr-okon a m. ügy képviselője; a Democracy International választm. tagja. – 1990. IV: hazatért. 1992: létrehozta az 1945 Alapítványt, amelynek rendezvényei az 1945-47 hazai viszonyait valósághűen ismertették. 1997 XII: mutatták be a Műcsarnokban a Nagy Ferenc min. elnökről készített 100 perces történeti dokumentumfilmet, amelynek létrehozásában oroszlánrészt vállalt. A Teleki Pál Munkaközösség Alapítvány, majd a Teleki Pál szoborállító Emlékbizottság üv. eln-e. Kezdeményezésére állították föl Balatonbogláron Teleki Pál bronzszobrát. Írásai: müncheni Új Látóhatár, londoni Irodalmi Újság, Hungarian Quarterly. 1962–: a Collier's Encyclopedia, 1965: az Encyclopedia of Poetry and Poetics munk. Teleki Pál és kora. Bp., 1992:19. (Hét végzetes nap: 1941. III. 27 –IV. 2.); 139. (Teleki Pál külpol-ája és 1945); Tiltott történelmünk 1945–1947. Bp., 2006:119. (Csillagos órák: a kommunisták kétszeres veresége); 141. (Az 1946. évi I. törvcikk tört-i perspektívában). – Bevezette: Teleki Pál min.elnöksége, 1939–1941. Írta Macartney. Ford. Cserenyey Géza. Bev. Bp., 1993. (2. kiad. 2000); Donáth György utolsó szó jogán mondott beszéde. 2. kiad. Bp., 1998. – Előszava: Szabó Dezső és a m. min.elnökök. Publicisztikai írások. Szerk. Gombos Gyula. Az előszó és a jegyzetek. Szabó Dezső önállóan megjelent műveinek bibliogr. összeáll. Hartyányi István. 2. kiad. Bp., 1995. – M: Száműzöttek naptára. Szerk. Washington, 1954. – Költők forradalma. Antol. 1953–1956. Szerk. Uo., 1986. (3. kiad. Bp., 1996) – The first book of Hungary. New York, 1967. – Saláta Kálmán. Dokumentum dráma. Washington, 1984. – Magyarország 1945/47. Cikkek. Uo., 1984. – Emigrációban. Cikkek. Uo.. 1988. – Teleki Pál és kora. A Teleki Pál emlékév előadásai. Az 1991. IV. 4-i emlékülés és az 1992. I. 9-i vitaülés előadásai. Szerk. Vígh Károlylyal. A Teleki Pál bibliogr-t összeáll. Trautmann Györgyné. Bp., 1992. – Zichy Mihály Emlékmúzeum, Zala. Zala, 1992. – Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulm. és vál. dokumentumok. A dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ellátta Cserenyey Gézával. Szerk. Palasik Mária. Bp., 1998. (Adalékok az újabbkori m. tört-hez. Új folyam 1.) [újból Uo., 2006. (Csillagos órák, sorsfordító magyarok, 19–20.)] – A modern m. demokrácia alapja, 1945–1947. Uo., 2000. (Csillagos órák, sorsfordító m-ok, 1.) – Mo., az Európai Unió és a NATO. Uo., 2000. (Uaz 3–4.) – Teleki Pál. Uo., 2000. (Uaz 2.) – A 3. m. történelmi emigráció. Uo., 2001. (Uaz. 5.) – Hám Tibor írásaiból. Szerk. Uo., 2001. (Uaz 8.) – Mo. a II. vh- ban. Uo., 2001. (Uaz 6–7.) – A demokrácia fellegvárának építői. ~, Horváth János, Török Bálint írásaiból. Uo., 2002. – Első életem. Uo., 2002. – Kitekintés: mi történt a világban? Uo., 2002. (Csillagos órák, sorsfordító magyarok, 11–12.) – Szombathelyi Ferenc. Szerk. Uo., 2002. (Uaz 9–10.) – Illyés Gyula. Uo., 2003. – 5 millió m. a Golgotán. Nagy Ferenc beszédei, írásai, gondolatai. Szerk. és bev. Uo., 2003. (Csillagos órák, sorsfordító m-ok, 14–15.) – Saláta Kálmán, az ifjú szürke eminenciás. Fejezetek a Független Kisgazda Párt 1945-ös küzdelméből. 2. kiad. Függelék: Hám Tibor: „Saláta Kálmán, 1917–1958” S. a. r. Bp., 2004. (Uaz 16.) „Szobor vagyok, de fáj minden tagom!” Fehér kv. a Teleki szoborról. Szerk. Bakos Istvánnal. Uo., 2004. – A történelem szolgálatában. Tanulm-ok, cikkek, beszédek. Uo., 2005. (Csillagos órák, sorsfordító m-ok, 17–18.) – Tanulmányok, cikkek, beszédek. Írta Veress Sándor. Szerk. Uo., 2007. (Uaz 21–22.) – Washingtonban 1951. I.–1964: Hírünk a Világban folyóir. és melléklete a Bibliográfia szerk. és kiadója. – Bp., 2000: szerk. a Csillagos órák, sorsfordító m-ok : közelmúltunk közelről. sorozat 122(?) köt-ét. 88–Bo.J.–Fe.Má.

Szy 1966:87. – Borbándi Gyula: A m. emigráció életrajza. 1945–1985. Bern, 1985:477. – Borbándi 1992:77. – M. Nemz. 1997. XII. 12. (Vígh Károly: Korunk hiteles krónikása ~ 80 é.) – M. Fórum. 2011. V. 19. (Zsille Gábor: ~ emléke) (Arck.)