Magyar Katolikus Lexikon > C > Cser


Cser (1937-ig Stockinger) László, SJ (Tamási, Tolna vm., 1914. dec. 16.-New York, USA, 2004. ápr. 6.): misszionárius, költő. -1933. VIII. 14: lépett a r-be. 1939: kínai missz-ba küldték; a nyelvet Pekingben tanulta. 1945. VI. 8: sztelték pappá. Tamingban a kínai növ-ek magisztere, Sanghajban teol. tanár, Csiencsuangban misszion., Mienhua-hu'tungban házgondnok. 1949: Kanadába, majd az USA-ba került; rektor, a kínai missz. prokurátora. - M: Himnusz a kereszten. Torma Kálmán élete. Bp., 1938. (2. bőv. kiad. 1944; új kiad. Hamilton, Ont., Kanada, 1979) - Az út elején. Ming Ching-Lien versei. Bp., 1939. - Hullámverés. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Tűz és salak. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Tárlat. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Határvonal. Versek. H.n., 1955. (soksz.) - Tér és idő. Versek. H.n., 1955. (soksz.) - Monológ. Versek. New York, 1956. - Téli ösvény. Versek. Shrub Oak, N.Y., USA, 1964. - Hullámokon. Versek. Northport, N.Y., USA, 1965. - Kína arca és sorsa. Egy kínai misszion. naplójából. Parma, Oh., USA, 1978. - Úttörő kínai misszion-ok. Uo., 1978. - Isten háza. Elmélkedések a tp-ról és lelkünk tp-áról. Youngstown, Oh., USA, 197?. - Ének az éltetőhöz. H.n., 1983. - Babits-emlék. Esztergom, 1993. - Jelenvalók és örökkévalók. 2. kiad. Kecskemét, 1993. - Útközben. Elmélkedések. 2. kiad. Uo., 1993. - Emberek a kereszt körül. Uo., 1995. - „Az ágról vissza a nagy gyökérbe...” ~ breviáriuma. Vál., szerk. Csapóné Gyarmati Irén. Tamási, 1996. - Boldog szívem éneke. Versek és önéletrajz. Kecskemét, 1998. 88-**

Gulyás IV:818. - Cat. SJ 1942:53; 1949:50. - ~ költészete. Tanulm-ok, meghegyzések, reflexiók, kritikák. H.n., 1955. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)