🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cecília
következő 🡲

Cecília, Cicelle, Szt (3. sz.): római szűz vértanú, a szent zene védőszentje. - Vsz. I. Orbán p. idején (222-30) szenvedett vtságot. A személye körüli tört. viták ellenére a Ny-i Egyh. egyik legismertebb sztje. Neve a sztmise róm. kánonjába is bekerült. - Passiója szerint előkelő róm. családban született. Szülei eljegyezték a pogány Valerianusszal, akivel ~ házasságkötésük estéjén közölte, hogy szüzességet fogadott és egy angyal őrzi. Az ifjú férj látni akarta az angyalt, mire azt a választ kapta, hogy ha megkeresztelkedik, látni fogja. Valerianus I. Orbán p. tanítványa lett, megkeresztelkedett, s valóban meglátta az angyalt. Ezután elvitte a p-hoz testvérét, Tiburtiust, aki szintén megkeresztelkedett, majd elvállalták a vt-k eltemetésének szolgálatát. Megtudta ezt Almachius, a város prefektusa és halálra ítéltette őket. Mindkettőjüket egy Maximus nevű tiszt jelenlétében fejezték le, aki halálukat látva maga is megtért; őt is kivégezték, ~ temette el mindhármukat. Ekkor Almachius ~t vádolta be, s amikor a lány kitartott hite mellett, halálra ítélték. A saját háza fürdőjébe zárták, hogy a gőzben megfulladjon, de sem a gőz, sem a tűz nem ártott neki, ezért hóhért küldtek hozzá, hogy lefejezze. ~ 3 csapás után is életben maradt és 3 napon át buzdította a hívőket; vagyonát elosztotta a szegények között és megkérte a p-t, hogy a házát alakítsa át tp-má. A p. temette el a →Callistus-katakombában. - Baz-ját I. Paszkál p. (817-24) építtette a 3. sz. lakóház fölé, a 6. sz. tp. helyére, és az oltár alatti szarkofágba helyeztette ~ és társai maradványait. A baz-t 1724: F. Fuga barokk stílusban átalakította; az oltár baldachinja (1238-ból) és az apszismozaik változatlan maradt. - 1599: C. →Baronius és A. →Bosio látták a fölnyitott sírt, s benne ~ romlatlan testét. Stefano Maderno az ő elbeszélésük alapján mintázta meg ~ szobrát. - Zsolozsmájának antifonáit a passió szavaiból állították össze, köztük a laudes 1. antifonája: Cantantibus organis, Caecilia soli Domino decantabat dicens: Fiat cor meum immaculatum, ut non confundar (Hangszerek zenéje közben ~ egyedül az Úrnak énekelt, mondván: Legyen szeplőtelen a szívem, hogy meg ne szégyenüljek). A Cantantibus organis szavak alapján lett ~ a zenészek, hangszerkészítők és a szt zene védősztje a 15. sz. óta. - Ikgr. A 6. sz. óta ábrázolják a vt. nők sorában (Ravenna, S. Apollinare Nuovo), kezdetben attrib. nélkül, majd a vt-kereszttel v. koronával, mécsessel v. fáklyával, galambbal, karddal; a 15. sz. végétől - főleg a holland és kölni festők - kis orgonával. A 16. sz. és a barokk képein ált. nagy orgonán játszik, énekel v. más hangszeren muzsikál (P. P. Rubens), a sztek körében angyali koncertet hallgat (Raffaello). Az ilyen ~-ábrázolást nagyon kedvelték a barokk tp-ok orgonák fölötti mennyezetképein. Életének jeleneteit először bizánci ter-en ábrázolták (II. Basziliosz Menologionja, 10. sz. vége), hosszabb képsorokat a kk. itáliai műv-ben (Róma, Szt Cecília-baz.), Kölnben (1300 k.) találunk. Egy 9. sz. róm. →antependiumról terjedt el a kk-ban ~ megkoronázásának képe, melyen a Valerianus és Tiburtius közt álló ~t egy angyal koronázza meg. Ábrázolták olajban főzését és Valerianus megtérését is. - Attrib-ai: fáklya, lámpás, virágkoszorú, orgona (v. más hangszer), kereszt, kard. - Ü.: nov. 22. - ~ alakja a m. néphagyományban a holdfoltokra adott magyarázatokban él: a holdban Szt Dávid hegedül, Cicelle meg táncol. E képzet a m. nyelvter. középső részén (Mátyusföldtől a Csallóközön, Hont, Nógrád, Heves, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés vm-én át Torontálig) ismert. ~ és Dávid, mint a musica coelestis képviselői kerültek össze a néphagyományban. Holdra kerülésüknek számos népi magyarázata van. - ~ hagyományos népi tiszt-ére csupán a szatmári Kaplonyból van adatunk: a rézfúvós zk. védősztje, amely Cecília-napkor mulatság keretében tartja meg tisztújítását, s választja meg a bandabírót és a karmestert. A fúvósbanda a lakodalmak, temetések mellett a tp-ban is játszik egyh. ünnepeken: első vasárnapok, Szeplőtelen Fogantatás, karácsonyi éjféli mise, karácsony két napja, szilveszteri hálaadás, vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogassz., Gyümölcsoltó Boldogassz., feltámadás, húsvét két napja, áldozócsütörtök, pünkösd, úrnap, Padovai Szt Antal (tp-búcsú napja), Péter-Pál, Nagyboldogassz., Kisboldogassz. alkalmával. Nagyböjt első szombatján és virágszombaton a falubeli kereszteknél, mindensztekkor a temetőben játszanak. Egykor elkísérték a máriapócsi búcsúsokat is a kisassz-napi búcsúkra. **-B.G.

Zimmermann 1935:288. - Mutatvány a m. népr. atlasz anyagából 1967:55. - BS III:1064. - Kirschbaum V:455. - Bálint II:486. - Sachs 1980:74.