Magyar Katolikus Lexikon > B > bukott angyalok


bukott angyalok   →angyalok, →angyalok bukása, →ördögök