🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bojt
következő 🡲

bojt: az →imaköntös négy sarkára 4 (3 bíborszínű és 1 fehér, v. 2 bíbor és 2 fehér) szálból kötött bonyolult csomó a Szám 15,38–41 és MTörv 22,18 előírása szerint. A bíbor szál gyapjú volt. A lelógó rész hosszáról eltért a rabbik véleménye. Hillel szerint 3, Sammai szerint legalább 4 ujjnyinak kellett lennie. A jámborság fitogtatására sokkal hosszabbra is készítették (Mt 23,5). Attól kezdve, hogy köntöst viselhetett, minden izr. férfinak kötelessége volt a ~ viselése. Az asszonyok ilyen kötelezettsége vitatott. A Szám 15,38 kk. szerint a ~oknak az Úr parancsaira kellett emlékeztetniük. A bíborszín az eget, Isten trónját jelképezte. Innen érthető, hogy a betegek igyekeztek Jézus köntöse szegélyét, azaz ~jait érinteni (Mt 9,20; 14,36; Mk 6,56; Lk 8,44). R.É.

BL:175.