Magyar Katolikus Lexikon > B > biologizmus


biologizmus: világnézeti irányzat, amely a biológiai fogalmakat és ismereteket általánosítja, és megalapozás nélkül viszi át más tudományos szakterületekre. - O. Spengler szerint pl. a műveltségek úgy tenyésznek, fejlődnek és halnak el, mint a virágok. O. Spann az élő szervezetek mintájára írja le a társad. mozgását. A különböző materialista rendszerek szívesen viszik át az élővilág törv-eit a világegyetem egészére (pl. az evolúció kérdésében). Ha az anyagból élet származhatott, a tört. sem más, mint fejlődésfolyamat, mely az anyagban gyökerezik - ez a történelmi materializmus állítása. A term. dialektikája (Engels) a darwinizmusra és Micsurin kutatási eredményeire támaszkodik, s az ezekből leszűrt törv-szerűségeket terjeszti ki a tört., sőt a kozmosz egészére. Cs.I.

LThK II:485.