🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > betegjogi képviselő
következő 🡲

betegjogi képviselő: a →beteg jogainak védelmét ellátó, és őt e jogai megismerésében és érvényesítésében segítő személy. – 1. A ~ tevékenységi köre: a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében; b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását; c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál; d) a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget; e) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál. – 2. A ~ kötelességei. a) Egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. b) Tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. c) Különös figyelmet fordít az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szoc. helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos panaszokra, meghatalmazás alapján képviseli a beteget a követelmény megsértésének megállapítására irányuló hatósági eljárás során. d) Amennyiben a beteget a biztosítási jogviszonyával összefüggésben éri joghátrány, a betegjogi képviselő az eset kivizsgálása érdekében az →Egészségbiztosítási Felügyelethez fordulhat. V.G.