🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bíróság fokozata
következő 🡲

bíróság fokozata, bíróságok hierarchiája (lat. gradus tribunalis): a bíróságok alá- és fölérendeltségi viszonyát kifejező megjelölés. - Tört-ileg és elméletileg - mivel a bírói hatalom alapvetően az egyhkormányzati hatalom része - a ~ összefügg az egyhkormányzati hatalom hierarchiájával. Ez az összefüggés a p. és a mpp-ök szintjén teol-ilag szükségszerűnek látszik, mivel ők a maguk körében küldetésük lényegénél fogva hatalmi teljességgel rendelkeznek. - A CIC a bíróságokat a ~ szerint három csoportba sorolja: 1. elsőfokú az →egyházmegyei bíróság, a →regionális bíróság, és a szerzetesi bíróságok; 2. másodfokú a →metropolitai bíróságok, a →másodfokú regionális bíróság, és a szerzetesi fellebbviteli bíróságok; 3. harmadfokú az →Apostoli Szentszék bíróságai. A külön jog alapján azonban működhetnek olyan harmadfokú bíróságok is, melyek nem az Ap. Sztszékhez tartoznak (pl. kijelölt regionális bíróságok, →Prímási Főszentszék, →Spanyol Rota). A ~ nem tévesztendő össze a →per fokozatával. Előfordul pl., hogy egy a ~ában másod- v. harmadfokúnak számító bíróság valamely ügyet első fokon tárgyal. E.P.

Erdő 1991:551.