Magyar Katolikus Lexikon > B > bíráskodás helye


bíráskodás helye: A Codex előírása szerint, hacsak lehetséges, minden bíróságnak állandó székhellyel kell rendelkeznie, melynek meghatározott órákban nyitva kell tartania (1468.k.). Az 1469.k. alapján arra következtethetünk, hogy e székhelynek a bíróságot irányító egyh. hatóság (a megfelelő mpp.) illetékességi ter-én belül kell elhelyezkednie. - Ált. elv, hogy ki-ki csak a saját ter-én végezhet bírói tevékenységet. E szabály alól kivétel, ha a bírót saját ter-éről erőszakkal elűzték v. ott működésében akadályozzák. Ilyen esetekben ter-én kívül is gyakorolhatja bírói tevékenységét és ítélkezhet is, de előbb értesítenie kell erről a helyi mpp-öt (1469.k. 1.§). Egyéb esetekben a bíró sajátos tevékenységét ter-én kívül csupán: 1. megfelelő okból; 2. a felek meghallgatásával; 3. bizonyítékok gyűjtése céljából (tehát nem ítélkezhet); 4. a helyi mpp. engedélyével; 5. az ettől a mpp-től kijelölt helyen végezheti (1469.k. 2.§). - Az illetékességi ter-en kívüli bírói ténykedés néha meggyorsíthatja az ügy lebonyolítását (pl. kihallgatások végzése idegen ter-en), bár általában az 1418.k. szerinti →jogsegély útján a kihallgatások az illető ter. bíróságával elvégeztethetők. A normális megoldás továbbra is ennek a jogsegélynek az igénybevétele marad. E.P.

Erdő 1991:581.