🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Busa
következő 🡲

Busa Erzsébet Jolán SZLT (Bánokszentgyörgy, Zala vm., 1911. XI. 5–Bp., 2001. aug. 26.): szerzetesnő. – 6 el. után ápolónőképzőt végzett. 1941: a nagykanizsai kórház sebészeti o-án ápolónő, 1943: a kaposvári kórházban műtősnő. 1944. III. 25: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1949. III. 25: tette. 1947: Bpen a János kórház műtősnője. 1950. V. 1: elbocsátották, de hamarosan a Sport kórház gégészeti o-án h., 1952-: állandó ápolónő. 1970. I. 1: nyugdíjazták. s.k.

Busa Erzsébet Leontia, KN (Vajszka, Bács-Bodrog vm., 1885. okt. 21.–Vác, 1974. okt. 4.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1921. I. 18: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1922. VIII. 22: tette. Uo., majd Sümegen zenét tanított. – A szétszóratás után 1950 őszétől Bp-en tanított, utolsó éveiben a váci ppség szoc. otthon részlegében élt. r.k.

Busa Margit, V. (Bp., 1914. jún. 21.–Bp., 2009. márc. 6): könyvtáros. – A Pázmány Péter Tud.egy. m–lat–tört. szakos tanári okl. szerzett. 3 é. az Irod.tud. tanszéken kvtári kezelő, 1945: bölcsészdrrá avatták, s az Orsz. Széchenyi Kvtárban az igazg. oszt. tud. munk., majd a Hírlaptárban, azután 12 é. a Kézirattárban, 1973: nyugdíjazásáig a Hírlaptár tud. főmunk. – A Kazinczy Társ., a M. Kvtárosok Egyes. Bibliogr. Szekciójának tagja. Könyvtárát 2009: a Kazinczy Társ-nak adományozta, amit Busa Margit Könyvtárként a M. Nyelv Múzeumában helyztek el. – Írásai: Magyar történeti bibliográfia 1825–1867. (Bp., 1950) 3., 4. köt. (sajtórész munk.), Széphalom évkönyve (1988–: cikkek; 1991, 1993, 1994, 1997, 2001: Kazinczy Ferenc bibliográfia; 11. sz. Egy évszázad fele az irodalom és a bibliográfia szolgálatában [személyi bibliogr. 1946–2001] – Bevezette: Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése. S. a. r. Z. Szabó László. Bev. (Győr, 1986) – M: A Thököly-kódex és kuruckori versei. Bp., 1958. – Kazinczy Ferenc bibliográfia 1775–1980. [1. köt.] Miskolc, 1981. (Documentatio Borsodiensis, 2.) – Adatok Kazinczy Ferenc Diogenes fordításához. Debrecen, 1985 [!1986] (A debreceni Kossuth Lajos Tud.egy. Kvtárának közlem. 138.) (Kv és kvtár, 14. köt.) – Magyar sajtóbibliográfia, a Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1–2. köt 1705–1849. 3. köt. 1850–1867. Bp., 1986 [!1987]–1996. – Szt történetek az Ó és Új Testamentom könyvei szerint (új kiad.) A kz-ban fennmaradt első szövegváltozat hasonmásával. Az utószó ném-ül is. Szerk. Bp., 1991. – Kazinczy Ferenc bibliográfia 1980-1990. 2. köt. Sátoraljaújhely, 1994. – Kazinczy Ferenc utazásai 1773–1831. S. a. r. Előszó: Kováts Dániel. Bp.–Miskolc, 1995. (Litteraria Hungarica) – Egy életmű a bibliográfia mérlegén. Barlay Ö. Szabolcs irod. és előadói munkásságának adatai. Bp., 2000. – Kazinczy Ferenc prózai kéziratának bibliográfiája. Sátoraljaújhely, 2001. – Álneve: V. Busa Margit. 88

Ki kicsoda a közgyűjteményekben? Szerk. Takács Emma. (Bp., 1993., kz-ban) – ÚMIL 1994. I:306.