🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Burka
következő 🡲

Burka Kelemen János, OFM (Tápiógyörgye, Pest vm., 1895. jún. 5.-Bp., 1968. aug. 21.): tanár, tartományfőnök. - A középisk-t Bpen kezdte. 1910. VIII. 26: lépett a r-be. Malackán, Galgócon és Pozsonyban tanult. 1916. VII. 1: ünn. fog-at tett, 1918. I. 31: pappá szent. 1925: drált. 1928: Kanadában lpászt. 1931: m-tört. szakos tanári okl-et szerzett, s az esztergomi Páduai Szt Antal Gimn. első tanárai közé került. 1945: és 1948: tartfőn. 1947: a SZIA II. o. tagja. - 1950 őszétől fizikai munkás, 1962: mint bölcsődei fűtő ment nyugdíjba. Az esztergomi ferences tp-ban temették el. - M: XI. Pius p. ap. körlevele Assisi Szt Ferenc halálának 700. évford-ja alk. Ford. Bp., 1926. - Buttykay P. Antal OFM (1875-1940). Pápa, 1941. - Kat. szert-kv. különös tekintettel a világi hívek és a ferencesek életére. Összevál. és ford. Esztergom, 1942. - Szt a Sztről. Assisi Szt Ferenc életr-a. (Legenda maior S. Francisci) Írta Szt Bonaventúra. Ford. Uo., 1942. - Beszédek és írások. 1-5. köt. Írta Buttykay Antal. S.a.r. Bp., 1943. 88

Gulyás IV:292. - Schem. SM 1949:105. - Gimn. évkv-ek 1968-69.