🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bultmann
következő 🡲

Bultmann, Rudolf (Wiefelstende, Oldenburg, No. 1884. aug. 20.-Marburg, 1976. júl. 30.): evangélikus teológus. - Mesterei H. Gunkel, A. von Harnack, A. Jülicher, J. Weiss és W. Hermann voltak. 1912: Marburgban az úsz-i egzegézis szabad docense, 1916: Boroszlóban rk. prof., 1920: Giessenben ny. r. prof. 1921-től Marburgban élt és tanított. - K. Barth-tal - akivel kezdetben egyetértett - a prot. teol-nak világviszonylatban is egyik legjelentősebb képviselője. Hatása fölmérhetetlen. Nevét leggyakrabban a mítosztalanítás eszméjével kapcsolatban emlegetik, bár nem mindig magyarázzák helyesen szándékát. Valójában a kinyilatkoztatás és a hit objektivációja ellen küzdött: a fiatal Heidegger egzisztencialista létértelmezését felhasználva újraértelmezte a kinyilatkoztatást, Isten szavát, hogy a mai ember hitének lehetőségeit kutassa. A „liberális” prot. teol-tól indult el, de attól eltérően nem a tört. Jézusra, hanem a hit Krisztusára irányította figyelmét. Két alapkérdésre keresett választ: a) Kicsoda Jézus? Ezért elemezte a róla szóló forrásokat a tört-kritikai és formatört. módszer segítségével; b) Milyen viszonyban van ezzel a Jézussal a hit? Mivel a tört-kritika nem biztosított szilárd alapot megismeréséhez, ~ a hit Krisztusából, az ősegyh. által megvallott dicsőséges Krisztusból kiindulva kereste az alapokat a hit számára. Szerinte a mai hit számára is él Krisztus, a Föltámadott. Föltámadását azonban ~ nem tartotta történeti eseménynek a szó megszokott jelentésében, miként kezdetben Barth sem. A Hit és megértés 4 köt-ében (1933, 1952, 1960, 1965) összegyűjtött tanulm-ok e közp. kérdéssel foglalkoznak: milyen módon alapozható meg e hit igazsága? Szerinte a kinyilatkoztatás nem szolgáltat elméleti, metafizikai alapelveket; a kinyilatkoztatás Isten élő Szava az emberhez, amely bűnös mivoltában állítja őt Isten elé, aki kegyelemből megigazulttá teszi. De a hit egyben a kinyilatkoztatás és az emberi egzisztencia megértése is. Állandóan hirdetni kell és hitben meg kell hallani a megigazulást adó Szót, nevezetesen a Kereszt üzenetét. A hit megfosztja az embert minden biztonságától, de egyben meg is szabadítja. Az élő Krisztus itt és most üdvözít az Egyh-ban. - Fm: Die Geschichte der Synoptischen Tradition. 1921. - Jesus. 1926. - Glauben und Verstehen. 1-4. köt. 1933-65. - Das Evangelium des Johannes. 1941. - Exegetica. 1967. (bibliogr-val)  Sz.F.

Marlé, R.: B. et l'interprétation du Nouveau Testament. Paris, 1966. - Szabó Ferenc SJ: Hit és megértés B. művében. H.é.n. -: Jézus Krisztus megközelítése. Róma, 1978:221. - Szabó 2004: 318.