🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bulcs
következő 🡲

Bulcs, v. Krassó-Szörény vm. (Bulci, Ro.): 1. bencés apátság. Alapítási körülményei ismeretlenek. Apátját először 1225: említi egy p. megbízás. A 14. sz. elején bitorló kezén volt szerz-ek nélkül, míg a garamszentbenedeki apát vissza nem szerezte a r-nek. Szűz Mária tiszt. sztelték. 1464: az esztergomi érs. joghatósága alá tartozó egyh-ak között sorolták föl. 1496: az aradi prép. kérésére, aki arra hivatkozott, hogy a törökök támadása következtében a ktor leégett, szerz-ei nincsenek, a p. egyesítette az aradi prépsággal. Omladékai a falu ÉNy-i szélén, a Maros balpartján láthatók. 1468: öntött harangját a M. Nemz. Múz. őrzi. - Címét viselte: 1722: Turn Antal győri, 1732: Effereni János pozsonyi, 1761: Abranics István pozsonyi, 1791: Schauer Ádám csanádi knk., 1798: Stipsics Ferenc óbudai, 1821: Radichevich Mátyás bajai plnos, 1836: Fábry Ignác, 1853: Kemp Mihály esztergomi knk., 1866: Neumann József gyulai plnos, 1874: Plosser Ferenc veszprémi, 1877: Prifach József székesfehérvári knk., 1898: Kruesz Ferenc, 1902: Zichy Gyula gr., 1906: Kauzli Dezső veszprémi knk. Ma nem adományozzák. - 2. plébánia a v. csanádi egyhm. lippai esp. ker-ében. 1225: Bulch. 1737: alapították. Tp-át 1872: Nagyboldogassz. tiszt. sztelték. Kegyura 1880: Mocsonyi Antal. Anyanyelve 1840: rum., ném., m.; 1910: rum. H.F.L.

1. Csánki I:768. - LBE: 93, 116. (1853: azonosítja egy bulcsi Szt Márton apátsággal). - Péterffy II:275. - PanRt XII/B:445. - Györffy I:172. - 2. Szentkláray I:524. - Kiss-Sziklay II:910. - Gerecze II:459.