🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bruman
következő 🡲

Bruman Mátyás, Brumanus (†1563. aug. 18.): megyéspüspök. - A zágrábi egyhm. papja, bexini főesp., 1557: topuszkói apát, zágrábi knk. 1558: nagyprép., VI: vál., 1560. VII. 17: megerősített zágrábi pp. - Keglevich Péter és fiai 1557: birtokukban tartották a topuszkói apátságot, abból mindent (az okl-eket is) elhurcoltak. I. Ferdinánd parancsára 1558. VI. 19: át kellett adniok ~nak. IV. Pál külön bullával erősítette meg a zágrábi pp-öket mint topuszkói apátokat; a kir. az apátságot a ppség birtokául adta. ~ 1559: részt vett a pozsonyi ogy-en; 1563: Alapy Jánossal és Zrínyi Miklóssal pereskedett, mert azok elfoglalták apátsága egyes birtokait, s megtagadták a tizedet; ez év nyarán, úton a pozsonyi ogy-re, hirtelen meghalt. - Utóda 1563. XI. 19: Draskovich György. 88

Mendlik 1864:117. - Schem. Zagr. 1870:X. (53.) (†szept.), XXII.(282.); 1917:XXII. (44.) - Gams 1873:388. (48.) - Matković 1888:XIV. (48.), LV. (468.) - Margalits 1902:472. - Eubel III:359. (s.v. Brumanus) - Kolarić 1995:255. (címer)